Pravda/Lož: Biorezonancia

Pravda/Lož: Biorezonancia

Biorezonancia (odborne nazývaná elektrodermálny skríning, EDS) je diagnostická metóda, ktorá má detekovať energetické nerovnováhy pozdĺž meridiánov (línie toku energie využívané najmä v tradičnej čínskej medicíne) pomocou merania elektrického odporu pokožky. Využívajú...
Ako znečistené prostredie ničí naše zdravie?

Ako znečistené prostredie ničí naše zdravie?

Ľudia narúšajú ekosystémy vo väčšej miere a rýchlejšie za posledných 75 rokov než v ktoromkoľvek predchádzajúcom období ľudskej existencie. Ohrozená je celá zem od atmosféry až po život na nej – flóru a faunu, vrátane ľudského zdravia. Vymieranie organizmov je...