Pravda/Lož: Biorezonancia

Biorezonancia je diagnostická metóda, ktorá má detekovať energetické nerovnováhy pozdĺž meridiánov. Ako obstála v nezávislých testoch jej spoľahlivosti?

Funguje biorezonancia, napríklad diagnostický prístroj Oberon?

Biorezonancia (odborne nazývaná elektrodermálny skríning, EDS) je diagnostická metóda, ktorá má detekovať energetické nerovnováhy pozdĺž meridiánov (línie toku energie využívané najmä v tradičnej čínskej medicíne) pomocou merania elektrického odporu pokožky. Využívajú ju najmä alternatívni liečitelia, a to pri odhaľovaní a liečení chorôb, ako sú alergie, slabosť orgánov, potravinová intolerancia, nedostatok výživy a podobne. Prečítajte si viac o tejto metóde, jej histórii, ako funguje a podobne. V článku sa dozviete sa aj to, ako táto metóda obstála v nezávislých testoch jej spoľahlivosti.

História

Biorezonancia bola vyvinutá v Európe v 50-tych rokoch minulého storočia na základe teórie, že existuje súvislosť medzi elektrickými charakteristikami pokožky a zdravím vnútorných orgánov a meranie elektrických signálov na pokožke možno použiť na diagnostiku zdravotných stavov.

Biorezonancia kombinuje filozofické korene klasickej čínskej akupunktúry spolu s princípom galvanometrických diferenciálov kože.

Túto technológiu vyvinul nemecký lekár Reinhard Voll a nazval ju Elektroakupunktúra. Dnes nájdete elektrodermálny skríning pod mnohými menami vrátane bioelektrických funkčných diagnóz (BFD), biologickej rezonančnej terapie (BRT), regulačnej techniky bioenergie (BER), biocybernetickej medicíny (BM), počítačového elektrodermálneho screeningu (CEDS), elektrodiagnostiky a bodového testovania.

K dispozícii sú desiatky zariadení vrátane AcuGraph, Bio-Tron, Biomeridian, BioScan, Diacom, Meridian Energy Analysis Device (MEAD), Oberon, Orion System, SpectraVision a ZYTO.

Biorezonanciu zvyčajne vykonávajú alternatívni lekári, chiropraktici, prípadne ľudia zaoberajúci sa zdravým životným štýlom a zdravou výživou. Neexistujú žiadne normy na školenie ani certifikáciu na vykonávanie biorezonancie.

Ako biorezonancia funguje?

Počas skríningu osoba zvyčajne drží sondu v jednej ruke, zatiaľ čo druhá sonda sa dotýka inej časti tela. Obvodom sa posiela malý elektrický prúd (ktorý nemôže byť testovanou osobou detekovaný) a na galvanometri je odčítaná hodnota medzi 0 a 100.

Hodnoty sa uskutočňujú na rôznych miestach na koži, ktoré zodpovedajú bodom akupunktúry, aby sa zistilo, či existuje nerovnováha v energii, ktorá môže signalizovať chorobu.

Okrem toho môže byť do držiaka na okruhu umiestnená potenciálne alergénna látka – vyššie hodnoty na galvanometri naznačujú podľa zástancov väčšiu citlivosť na látku.

Niektoré stroje používajú ručnú kolísku namiesto viacerých sond, ako napríklad sken ZYTO. Moderné prístroje je možné pripojiť aj k počítaču, ktorý používa špeciálne programy na čítanie výsledkov.

Na prípravu na skenovanie sa odporúča, aby ste pred plánovanou diagnostikou na pokožku nenanášali žiadny krém ani olej. Pred testom by ste mali vypiť aj veľa vody, aby ste zabezpečili primeranú hydratáciu.

Prečítajte si aj náš súvisiaci článok: Všetko v tele je navzájom poprepájané

Ako obstála biorezonancia vo výskume?

Existuje zopár sľubných štúdií

Najsľubnejšia štúdia bola uverejnená v Juhoafrickom lekárskom časopise v roku 2004. Vedci použili orgánovú elektrodermickú diagnostiku na vyhodnotenie 200 nemocničných pacientov s predtým potvrdenými chorobami pažeráka, žalúdka, žlčníka, pankreasu, hrubého čreva, obličiek, močového mechúra alebo prostaty. Nástroj úspešne zistil chorobu v 88 % skenov.

Štúdia z roku 2017 v časopise Journal of Acupuncture and Meridian Studies naznačila, že EDS môže byť užitočná pri určovaní zdravia pacientov s astmou. V štúdii sa merala maximálna rýchlosť exspirácie (PEFR) spolu so skenmi pomocou prístroja Acugraph 4 u 50 subjektov s astmou a 50 zdravých kontrolných jedincov a zistilo sa, že meridiánové vodivosti boli nižšie v skupine s astmou s výraznými rozdielmi zaznamenanými v meridiánoch pľúc a pravého močového mechúra.

EDS sa skúmal aj na zisťovanie problémov duševného zdravia vrátane depresie:

Podľa prehľadu štúdií z roku 2018 môže monitorovanie elektrodermálnej aktivity pomôcť rozlíšiť fázy porúch nálady a určiť, či je u depresívnych pacientov zvýšené riziko samovraždy. Výskum publikovaný v publikácii BMC Psychiatry tiež zistil, že antidepresívna liečba môže ovplyvniť elektrodermálnu aktivitu.

Väčšina výskumu však odhaľuje neefektívnosť biorezonancie

Výskum publikovaný v časopise British Medical Journal v roku 2001 porovnával elektrodermálne testovanie s testovaním kožných sond, čo je konvenčná metóda na detekciu alergií. Do štúdie bolo zahrnutých 30 účastníkov, z toho 15 s potvrdenými alergiami na roztoče alebo mačky a 15 bez známych alergií. Vyšetrovatelia neboli schopní správne identifikovať jednotlivcov s vopred určenou alergiou pomocou EDS.

Štúdia z roku 2017 uverejnená v časopise Missouri Medicine hodnotila účinnosť skenov Zyto. Výskumu sa zúčastnil jeden subjekt, ktorý bol testovaný 10-krát denne počas 43 dní a zistil, že výsledky sa značne líšili.

Autori štúdie dospeli k záveru, že „hodnotenia a odporúčania spoločnosti Zyto scan boli nezmyselné a potenciálne nebezpečné“ a obhajujú zákaz predaja a klinického používania zariadení EDS.

V súčasnosti preto neexistuje vedecký dôkaz na podporu použitia biorezonancie na akékoľvek zdravotné účely.


Tento článok pôvodne vyšiel na VeryWellHealth.com a je jeho voľným prekladom.

Autor: Mgr. Jana Šaffa

Jana je zakladateľka portálu e-Terapia.sk so zázemím vo výskume aj výžive. Vedie zdravotnícky tím, ktorý sa venuje poskytovaním individuálnych konzultácií pacientom, ktorí si nevedia dať rady so svojím zdravotným stavom a preferujú komplexný prístup. Odborný tím dopĺňa o pohľad alternatívnej medicíny, najmä ajurvédy a nutričné poradenstvo, ktorým sa venovala v rámci certifikovaného štúdia a pokračuje vo svojom odbornom vzdelávaní aj naďalej. Okrem toho je tiež autorom úspešných kníh e-Terapie.sk: Protizápalová kúra a Zachráňte imunitu sebe aj svojim deťom a vo svojom voľnom čase sa okrem svojej rodiny venuje aj písaniu článkov.

Pridaj komentár