Zápal v tele a jeho diagnostika

Normálny zápal je zdravou súčasťou imunitnej reakcie, ak je lokalizovaný, slúži účelu a skončí, akonáhle sa problém vyrieši.

Ak však narušený imunitný systém nie je schopný udržať zdravý homeostatický stav, môže dôjsť k vzniku chronického podprahového zápalu, ktorý presahuje zdravé limity v priestore a čase. Rozširuje sa na ďalšie oblasti tela a nekončí, keď problém sa vyrieši. Práve naopak, spôsobuje sériu deštruktívnych reakcií, ktoré poškodzujú bunky a nakoniec vedú k vývoju rôznych ochorení.

Aké príznaky má podprahový zápal v tele?

Chronický podprahový zápal často nemá príznaky. Ak sa aj nejaké objavia, väčšinou sú nešpecifické, ako napríklad:

Aké sú príčiny chronického zápalu?

NARUŠENÝ IMUNITNÝ SYSTÉM A MIKROBIÓM

Ako som už spomínala, ústrednú úlohu v chronickom zápale zohráva imunitný systém, ktorý nefunguje tak, akoby mal.

Určite ste už počuli, že imunita sídli v črevách. Preto pôvod jej nesprávneho fungovania je potrebné v prvom rade hľadať v narušenom mikrobióme.

Prečítajte si aj: Prečo sa hovorí, že imunita sídli v črevách

V poslednej dekáde vedci začali vďaka rozvoju vedy a technológií objavovať jeho potenciál a jeho vplyv na zdravie. 

Zistili, že mikrobióm v podstate ovplyvňuje takmer každý aspekt zdravia

Prostredníctvom komplexných imunitných mechanizmov sa vplyv jednotlivých mikrobiómov rozširuje na systémy vzdialených orgánov. Okrem toho, jednotlivé mikrobiómy plnia mnoho zdraviu prospešných funkcií, najmä ochrana pred infekciou, budovanie imunitnej tolerancie, ako aj rôzne lokálne funkcie. 

Svoje funkcie si však dokážu plniť  len za predpokladu, že sú baktérie a mikróby v správnom pomere a zložení.

Ďalšie faktory, vplývajúce na zápal

Ďalšie faktory, ktoré môže viesť k chronickému zápalu:

 • neliečený zápal, ako je infekcia alebo zápal v dôsledku alergických reakcií
 • dlhodobé vystavenie škodlivým látkam, ako sú fajčenie, priemyselné chemikálie alebo znečistený vzduch
 • za chronický systémový zápal je považovaná nadváha / obezita. Tuk v oblasti brucha je významným zdrojom zápalových látok a tak koreluje so systémovým zápalom.
 • imunitný systém reaguje na nezdravú stravu podobne, ako na infekciu – zápalom. U myší sa prejavili známky silného zápalu, aké sa prejavujú pri napadnutí organizmu bakteriálnou infekciou.

Niektoré prípady chronického zápalu nemajú jasnú príčinu.

Ako pôsobí chronický zápal na organizmus?

Zápalová odpoveď, prítomná pri chronickom zápale môže nakoniec začať poškodzovať zdravé bunky, tkanivá a orgány. Postupom času môže viesť k poškodeniu DNA, odumretiu tkaniva a vnútorným zjazveniam.

Tieto zmeny súvisia s vývojom viacerých ochorení, vrátane:

Ako sa zápal diagnostikuje?

Chronický podprahový zápal nízkeho stupňa sa vyznačuje zvýšeným počtom bielych krviniek (WBC) a 2 až 3-násobným zvýšením systémových koncentrácií cytokínov, ako sú TNF-a, IL-6 a CRP.

HS-CRP

C-reaktívny proteín (CRP) je ukazovateľ, ktorý sa používa na stanovenie úrovní zápalu v tele. CRP je bielkovina produkovaná v pečeni. Je najcitlivejší reaktant akútnej fázy zápalu, čo znamená zvýšenie alebo zníženie jeho koncentrácie so zápalom. CRP odráža zápalový stav tela.

Najlepším meraním je test s vysokou citlivosťou CRP (hs-CRP). Obyčajný CRP test nemusí byť dostatočne citlivý na zistenie podprahového zápalu. Tento test sa často používa na hodnotenie kardiovaskulárnych rizík a  je tiež užitočný pri diagnostikovaní a monitorovaní akútnych aj chronických zápalových stavov, ako je zápalové ochorenie čriev, artritída, autoimunitné ochorenia a psychologické problémy.

 • U zdravých dospelých je priemerná hodnota 0,8 mg/l.
 • V súčasnosti má až 1 zo 4 ľudí podľa časopisu American College of Cardiology hodnoty hs-CRP vyššie ako 3 mg / l.
 • Hodnoty nad 10 mg / l môžu signalizovať infekciu alebo inú krátkodobú príčinu zápalu, takže je potrebné opakovanie testu v priebehu 2 až 3 týždňov.

CYTOKÍNY

Zápalovú reakciu iniciujú predovšetkým cytokíny (TNFα – tumor necrosis factor alpha, interleukín 1 a interleukín 6). Sú súčasťou „zápalovej kaskády“, ktorá zahŕňa koordinovanú postupnú aktiváciu dráh imunitnej odpovede.

 • Interleukín 6 (IL-6) je prozápalový cytokín, ktorý sa vyznačuje rôznymi funkciami, napríklad spúšťa tvorbu a uvoľňovanie CRP v pečeni. Je dobrým ukazovateľom zápalového procesu a nezameniteľným pri včasnom záchyte systémových zápalových reakcií a sepsy. Referenčné hodnoty: < 7,00 ng/l
 • TNF-a (kachexín alebo kachektín) je bunkový signálny cytokín, ktorý sa podieľa na systémovom zápale. TNF je napríklad schopný indukovať horúčku a zápal a má mnoho ďalších regulačných funkcií. Referenčné hodnoty: 0,0–15,6 ng/l

POČET BIELYCH KRVINIEK

Imunitný systém má viaceré druhy buniek. Jednými z najdôležitejších sú biele krvinky (leukocyty). Ich hlavnou funkciou je obrana proti cudzorodým látkam. Množstvo leukocytov odzrkadľuje obranyschopnosť organizmu a funkčný stav kostnej drene. Zvýšený počet bielych krviniek je typický pre bakteriálne infekčné ochorenia, intoxikácie, malígne ochorenia a v gravidite.

Referenčná hodnota (WBC, Leu): 4,5 – 9.109 /l

ĎALŠIE UKAZOVATELE, KTORÉ SÚVISIA SO ZÁPLOM

FERITÍN V SÉRE

Feritín je proteín krvných buniek, ktorý uchováva železo. Nízke hladiny feritínu naznačujú na nedostatok železa, ktorý spôsobuje anémiu (zníženie počtu červených krviniek).

Rovnako ako CRP, feritín je reaktantom s akútnou fázou zápalu, vďaka čomu je užitočný pri detekcii chronického zápalu. Zvýšené hladiny feritínu môžu naznačovať na zápal, ochorenie pečene, chronickú infekciu, autoimunitné poruchy a niektoré typy rakoviny.

Referenčné hodnoty: Muži  21,8 – 247,7,  Ženy  4,6 – 204 μg/l

RDW (šírka distribúcie erytrocytov)

RSW je index zobrazujúci zmenu veľkosti červených krviniek. RDW sa dlho používa na skúmanie anémie. V roku 2009 Lippi et al. zistili, že RDW pozitívne koreluje so zápalovými markermi (napr. CRP a rýchlosťou sedimentácie erytrocytov (ESR)). V ďalšej štúdii publikovanej v roku 2015 sa pozitívna korelácia medzi RDW a zápalovými markermi potvrdila. Tieto dve štúdie jasne ukazujú, že RDW je zápalový marker.

Referenčné hodnoty: 10,0% – 15,2%

UKAZOVATELE REGULÁCIE GLUKÓZY

Spojenie podprahového zápalu s obezitou, inzulínovou rezistenciu (znížená schopnosť reagovať na účinky inzulínu) a diabetom je známy už roky. Preto má zmysel pri pátraní po podprahovom zápale sledovať ukazovatele, ktoré reflektujú na hladinu cukru v krvi:

 • Hladina inzulínu (hormón, ktorý produkuje pečeň pri zvýšení cukru v krvi) alebo C -peptidu (hovorí o endogénnej sekréciu inzulínu) nalačno v kontexte hladiny glukôzy. Referenčné hodnoty pre inzulín: 17,8-173 pmol/l, pre C-peptid: 0,8-5,2 ng/ml.
 • Hemoglobín A1c (HbA1c) hovorí o priemernom množstve glukózy (cukru) v krvi počas posledných 3 mesiacov. Referenčná hodnota je menej ako 6,5%.

Ako bojovať proti zápalu v tele?

PROTIZÁPALOVÁ STRAVA

Živiny hrajú kľúčovú úlohu pri podpore a boji proti zápalovým procesom. Dôkazy spájajúce živiny so zápalovými procesmi pochádzajú z laboratórnych, klinických aj epidemiologických štúdií. 

Pomôcť v boji proti chronickému podprahovému zápalu vám preto môže konzumácia protizápalovej stravy. Živiny, nachádzajúce sa v odporúčaných potravinách, hrajú kľúčovú úlohu v boji proti zápalovým procesom. Dôkazy pochádzajú z laboratórnych, klinických aj epidemiologických štúdií.

Ak chcete zájsť ešte o krok ďalej, môžete absolvovať celú Protizápalovú kúru, ktorá zameriava na komplexný prístup k zdraviu.

príručke sa dočítate napríklad aj o tom, ktoré výživové doplnky podporujú boj so zápalmi, zvyšujú účinnosť antibiotík a znižujú pravdepodobnosť recidívy. Medzi ne patrí napríklad systémová enzymoterapia (SET), ktorej účinky boli dokázané viacerými štúdiami.

„SET stupňuje resorpciu perorálne užívaných antibiotík a zvyšuje ich koncentráciu v krvi. Antibiotiká tiež vplyvom SET prenikajú aj do ťažko prístupných oblastí organizmu.
Zatiaľ čo u 70 mužov aj žien s chlamydiovými, mykoplazmovými a ureaplazmovými urogenitálnymi infekciami, liečebnými 20 dní antibiotikami bolo zaznamenané klinické vyliečenie v 61,4 %, u 78 chorých liečených 20 dní 1/2 dávkou antibiotík a preparátom SET Wobenzymem došlo k vyliečeniu v 92,3%.“

NOUZA, K., WALD, M. Systémová enzymoterapie – perorální podávání kombinace proteáz: farmakologie a využití v léčebné praxi. In Praktické lékárenství [online]. 03/2006: 123-125. [cit. 2018-06-14]. Dostupné z: solen.cz

Zdroje k článku:
https://www.healthline.com/health/chronic-inflammation#treatment
https://en.wikipedia.org/wiki/Inflammation
https://www.livescience.com/52344-inflammation.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5708081/
http://www.onlinejacc.org/content/67/6/712?_ga=2.19079600.924995921.1508092549-808804885.1506458914
https://drjockers.com/top-5-blood-tests-inflammation/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3702359/
https://www.klinickabiochemia.sk/download/biochemia.pdf
http://jlpm.amegroups.com/article/view/3577/4289
https://karencollinsnutrition.com/inflammation-measuring-antiinflammatory-diet/

Autor: Mgr. Jana Šaffa

Jana je zakladateľka portálu e-Terapia.sk so zázemím vo výskume aj výžive. Vedie zdravotnícky tím, ktorý sa venuje poskytovaním individuálnych konzultácií pacientom, ktorí si nevedia dať rady so svojím zdravotným stavom a preferujú komplexný prístup. Odborný tím dopĺňa o pohľad alternatívnej medicíny, najmä ajurvédy a nutričné poradenstvo, ktorým sa venovala v rámci certifikovaného štúdia a pokračuje vo svojom odbornom vzdelávaní aj naďalej. Okrem toho je tiež autorom úspešných kníh e-Terapie.sk: Protizápalová kúra a Zachráňte imunitu sebe aj svojim deťom a vo svojom voľnom čase sa okrem svojej rodiny venuje aj písaniu článkov.

Pridaj komentár