Neustála únava: Únavový syndróm

Chronický únavový syndrom

Chronický únavový sydróm angl. chronic fatigue syndrome (CFS) je označovaný aj ako myalgická encefalomyelitída (ME) alebo systémová intolerančná choroba (SEID). Niekedy ho môžete nájsť pod skratkou ME/CFS.

Chronická únava (chronický únavový syndróm, CFS) je komplikovaná porucha charakteristická extrémnou únavou, ktorá nemá pôvod v žiadnom zdravotnom ochorení. Únava sa zvykne zhoršiť fyzickou alebo duševnou aktivitou, ale nezlepší sa po odpočinku.

Odhaduje sa, že chronickou únavou trpí 857 z 100 000 ľudí. (01)

Problémov pri tomto ochorení je okrem únavy hneď viacero:

 • CFS nemá známu príčinu, existujú len teórie, ktoré zahŕňajú vírusovú alebo bakteriálnu infekciu, zmeny imunitného systému, nerovnováhu hormónov a duševné poruchy.
 • Tým pádom neexistuje na jeho diagnostiku žiadny test a keďže veľa ochorení spôsobuje podobné príznaky, pred vyslovením diagnózy musia lekári vylúčiť iné možné príčiny únavy.
 • V súčasnosti neexistuje na CFS ani žiadny liek. Liečba môže len zmierniť symptómy.
 • V minulosti bol považovaný za kontroverznú diagnózu. Aj napriek tomu, že je dnes už všeobecne akceptovaný ako zdravotný problém, niektorí tento posun stále ignorujú.

FAKTORY, O KTORÝCH SA PREDPOKLADÁ, ŽE PRISPIEVAJÚ KU CHRONICKÉMU ÚNAVOVÉMU SYNDRÓMU (CFS)

NADMERNE AKTÍVNY IMUNITNÝ SYSTÉM

Napriek zvýšenému úsiliu v oblasti výskumu zostáva CFS komplexným stavom bez známej jednoznačnej príčiny. Najnovšie vedecké štúdie však odhalili významný podiel narušeného imunitného systému na vzniku resp. rozvoju poruchy.

Ľudia s CFS často uvádzajú, že ich príznaky začali po infekcii alebo inom poškodení imunitného systému. V najnovšej štúdii výskumníci z Inštitútu psychiatrie, psychológie a neurovedy na King’s College London v Spojenom kráľovstve ukázali, že ľudia, ktorí sú náchylní k rozvoju ochorenia podobného CFS, majú nadmerne aktívny imunitný systém.

Výskumníci skúmali ľudí, ktorí sa liečili na hepatitídu C a užívali interferón-alfa. Tento liek funguje tak, že spúšťa imunitný systém rovnakým spôsobom ako významná infekcia. Počas tejto liečby ľudia často hlásia príznaky podobné CFS. Symptómy zahŕňajú únavu, kognitívne poškodenie a bolesti kĺbov a svalov. U niektorých z nich ľudí pokračuje CFS aj po ukončení liečby.

U pacientov s príznakmi CFS výskumníci objavili zmenenú imunitnú reakciu – prehnanú reakciu na liečbu, ktorá spočívala v dvojnásobnej produkcii interleukínu-10 a interleukínu-6.

Pri skúmaní imunitných markerov navyše zistili, že hladiny interleukínu-10 boli u týchto ľudí zvýšené už pred začatím liečby interferónom-alfa. To by mohlo znamenať, že imunitný systém bol už pred začatím liečby vybudený a prehnane aktívny.

Budúci výskum by mal preskúmať molekulárne mechanizmy, ktoré sú základom prehnanej imunitnej reakcie a ktoré sa podieľajú na premene z akútnych na pretrvávajúce príznaky únavy.

Chronic fatigue syndrome: New evidence of immune role. https://www.medicalnewstoday.com/articles/324032.php

Okrem toho je dobre zdokumentované, že u pacientov s CFS dochádza k abnormálnemu zvýšeniu cytokínov už aj po miernom cvičení.

INFEKCIE

K rozvoju CFS často dochádza po infekcii, počas ktorej sa imunitný systém aktivuje. Preto vedci študovali viacero patogénov vo vzťahu k CFS, vrátane vírusov (Epstein-Barr, ľudský herpesvírus 6, Ross River virus a rubeola), ako aj baktérií (Coxiella burnetii a Mycoplasma pneumoniae) a zistili, že asi u 1 z 10 ľudí s vírusom Epstein-Barr, Ross River alebo infekciou spôsobenou baktériou Coxiella burnetii sa vyvinie stav, ktorý spĺňa kritériá pre diagnózu CFS. Avšak nezistilo sa prepojenie, že by jeden typ patogénu priamo spôsoboval CFS. (02)

Vedci tvrdia, že tí, ktorí mali závažné príznaky s niektorou z týchto troch infekcií, sú vystavení vyššiemu riziku neskoršieho vývoja CFS. Toto tvrdenie zapadá práve do nadmerne aktívneho imunitného systému, ktorý vedci objavili u ľudí s CFS v prvej štúdii.

DYSFUNKCIA MITOCHONDRIÍ

Mitochondriálna dysfunkcia býva čiastočnou príčinou únavy väčšiny pacientov s CFS.

ĎALŠIE MOŽNÉ PRÍČINY

Ľudia s CFS môžu mať tiež abnormálne hladiny hormónov.  Lekári ešte nedospeli k záveru, či je toto zistenie významné.

Je možné, že niektorí ľudia sú geneticky predisponovaní k rozvoju CFS.

Pohlavie tiež zohráva dôležitú úlohu v CFS, keďže u žien je 2-4-krát vyššia pravdepodobnosť CFS ako u mužov.

CFS sa najčastejšie objavuje medzi ľuďmi v ich 40-50-tych rokoch.

Jedna štúdia naznačuje, že dlhodobá kandidóza čreva môže byť dokonca potenciálnou príčinou chronického únavového syndrómu.

MOŽE HISTAMÍN ZOHRÁVAŤ ÚLOHU V CHRONICKOM ÚNAVOVOM SYNDRÓME?

Niektorí vedci veria, že produkcia histamínu hrá úlohu v chronickom únavovom syndróme. Nadmerne aktívny imunitný systém, zvýšená aktivita žírnych buniek, vírusové infekcie, oxidačný stres, hormonálna nerovnováha a potravinové alergie / senzitivita môžu všetky spúšťať imunitnú reakciu, ktorá spôsobuje zvýšenie histamínu cirkulujúceho v tele. Nie je preto veľkým prekvapením, že sa symptómy CFS a histamínovej intolerancie do značnej miery prekrývajú.

AKÉ SÚ PRÍZNAKY CHRONICKÉHO ÚNAVOVÉHO SYNDRÓMU (CFS)?

Symptómy CFS sa líšia v závislosti od jednotlivca a závažnosti stavu.

Najčastejším príznakom je únava, ktorá je dostatočne závažná na to, aby narúšala každodenné činnosti.

Únava sa môže zhoršiť po fyzickej alebo duševnej činnosti, čo sa označuje ako post-exertionálna malátnosť (PEM) a môže trvať viac ako 24 hodín po aktivite.

CFS môžu sprevádzať aj ďalšie symptómy:

 • svalová bolesť
 • časté bolesti hlavy
 • bolesť kĺbov bez začervenania alebo opuchu
 • časté bolesti hrdla
 • jemné a opuchnuté lymfatické uzliny v krku a podpazuší
 • problémy so spánkom
 • znížená koncentrácia
 • ortostatická intolerancia (prechod z ležania alebo sedenia do stojacej polohy spôsobí závraty, alebo mdloby)
 • strata pamäte

Príznaky CFS sa u niektorých ľudí zvyknú objavovať v cykloch. Niekedy môžu dokonca úplne zmiznúť (remisia), ale sa aj znovu vrátiť (relaps). Opätovný relaps môže sťažiť zvládnutie príznakov, ale je to možné.

AKO SA DIAGNOSTIKUJE CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDRÓM (CFS)?

CFS je veľmi náročné na diagnostiku.

Neexistujú žiadne lekárske testy. 

Jeho príznaky sú podobné mnohým iným ochoreniam. 

Mnohí ľudia s CFS „nevyzerajú zle“, takže lekári nemusia rozpoznať, že ide o skutočný zdravotný problém.

Pre potvrdenie diagnózy CFS musí mať pacient významne zníženú schopnosť vykonávať obvyklé denné aktivity s únavou trvajúcou najmenej šesť mesiacov, ktorá sa nezlepšuje ani po výdatnom spánku alebo odpočinku.

Lekár však musí v prvom rade vylúčiť iné potenciálne príčiny symptómov, ktoré sa podobajú príznakom CFS:

 • Zdravotné problémy.  Únava je bežným príznakom  niekoľkých zdravotných ochorení, ako je anémia, cukrovka a nedostatočná činnosť štítnej žľazy (hypotyreóza).  Do úvahy prichádza aj mononukleóza, lymská borelióza, roztrúsená skleróza, lupus (SLE) a fibromyalgia.
 • Duševná porucha. Únava je tiež príznakom rôznych duševných problémov, ako je depresia, úzkosť, bipolárna porucha a schizofrénia.
 • Poruchy srdca a pľúc.  Problémy so srdcom alebo pľúcami môžu spôsobiť pocit únavy.
 • Poruchy spánku. Chronická únava môže byť spôsobená poruchami spánku. 
 • Vedľajšie účinky niektorých liekov, ako sú antihistaminiká a alkohol, môžu tiež napodobňovať príznaky CFS.

AKO SA LIEČI CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDRÓM?

DVOJZLOŽKOVÝ PRÍSTUP

Ako najúčinnejšia liečba chronického únavového syndrómu sa javí ako dvojzložkový prístup, ktorý kombinuje kognitívny tréning s postupným cvičebným programom.

 • Kognitívny tréning. Poradenstvo vám môže pomôcť odhaliť možnosti, ako obísť niektoré z obmedzení, ktoré vám spôsobuje chronický únavový syndróm. Pocit väčšej kontroly nad svojím životom môže výrazne zlepšiť váš stav.
 • Zvyšujúca sa fyzická záťaž. Fyzioterapeut vám môže pomôcť určiť, aké cvičenia sú pre vás najlepšie. Neaktívni ľudia často začínajú len s pohybmi a naťahovaním počas niekoľkých minút denne. Postupné zvyšovanie intenzity cvičenia môže pomôcť znížiť Vašu precitlivenosť na cvičenie, rovnako ako u alergikov postupné zvyšovanie podaného alergénu postupne znižuje precitlivenosť imunitného systému na daný alergén.

NASTAVENIE INDIVIDUÁLNYCH LIMITOV

PEM nastáva, keď aj menšia fyzická, mentálna alebo emocionálna námahy má za následok zhoršenie príznakov CFS. Zhoršenie príznakov sa zvyčajne vyskytuje 12 až 48 hodín po aktivite a trvá niekoľko dní alebo dokonca týždňov.

Nastavenie indviduálnych limitov pre psychické a fyzické aktivity, naplánovanie týchto aktivít a ich následné dodržiavanie môže pomôcť.

ZMENY ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU

Niektoré zmeny životného štýlu môžu pomôcť znížiť vaše príznaky pomocou zlepšenia spánku.

Obmedzenie alebo odstránenie príjmu kofeínu vám môže pomôcť lepšie spať a zmierniť nespavosť.  Mali by ste tiež obmedziť alebo sa vyhnúť nikotínu a alkoholu.

Snažte sa počas dňa vyhýbať zdriemnutiam, pretože narúšajú schopnosť spať v noci.

Každú noc chodievajte do postele v rovnakom čase a snažite sa prebudiť v rovnakom čase.

Kontakt s ľuďmi, ktorí tiež trpia CFS vám tiež môže pomôcť.

LIEKY

Pravdepodobne budete potrebovať, aby sa váš životný štýl prispôsobil chronickej únave.  V dôsledku toho sa môže vyskytnúť depresia, úzkosť alebo sociálna izolácia.

Liečba depresie preto môže uľahčiť zvládnutie problémov spojených so syndrómom chronickej únavy. Nízke dávky niektorých antidepresív môžu tiež pomôcť zlepšiť spánok a zmierniť bolesť.

PRÍPRAVA PROTISTRESOVEJ VAKCÍNY

Vedci predpokladajú, že strata kontaktu s organizmami, ktoré slúžili na reguláciu imunitného systému a na potlačenie nevhodného zápalu, je hlavným dôvodom neprimeranej stresovej reakcie.

Vakcínu vyvíjajú z pôdnej baktérie Mycobacterium vaccae, ktorá znižuje zápal spojený so stresovou reakciou organizmu.

Vakcína bola úspešne otestovaná na myšiach. Po očkovaní u myší skutočne zápalová reakcia ustúpila.

Odhaduje sa, že vakcína bude dostupná pre ľudí v horizonte 10 až 15 rokov.

(08)

PRERUŠOVANÝ POST PRE CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDRÓM (CFS)

Viacero ľudí, ktorí vyskúšali prerušovaný pôst, ho spätne hodnotia ako kľúčový pre zotavenie z CFS.

Pôst sa terapeuticky používa už celé stáročia a má mnohé pozitívne účinky na zdravotné problémy. U ľudí s autoimunitnými poruchami, ktoré sa vyznačujú práve nadmerne aktívnym imunitným systémom (ktorý sa rovnako predpokladá, že je príčinou aj u CFS) prerušovaný pôst zabezpečuje zlepšenie imunitných parametrov, zníženie zápalu a ústup symptómov. (3)

Pri CFS má chronický oxidačný stres negatívny vplyv na mitochondrie, čo vedie k vyčerpaniu ich energetickej kapacity. Pôst spúšťa apoptózu (programovanú smrť buniek) mitochondrií a dochádza k ich recyklovaniu pomocou mitofágie.

Prerušovaný pôst vám tak môže pomôcť pri úľave od symtómov CFS, ako aj pri zlepšení jeho predpokladanej príčiny v prehnane aktívnom imunitnom systéme.

Buďte však pri prerušovanom pôste obozretní a nepreháňajte to s ním. Aj prerušovaný pôst má svoje riziká a môže viesť ku vzniku rôznych zdravotných problémov. Úplne stačí dodržiavať jedno jednoduché pravidlo: skorá večera (najneskôr do 19. hod.), po ktorej už nebudete nič jesť.

Prečítajte si viac: Pravda/Lož: Detoxikácia a prerušovaný pôst

STAROSTLIVOSŤ O MIKROBIÓM A FEKÁLNA TRANSPLANTÁCIA PRE CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDRÓM (CFS)

Fekálna mikrobiálna transplantácia (FMT) je pomerne nová metóda liečby prvý krát s úspechom použitá na liečbu ulceróznej kolitídy ešte v roku 1989. Ide o transplantáciu stolice od zdravej osoby priamo do čreva. Ukázala sa ako mimoriadne účinná metóda na liečbu zápalu čreva vyvolaného baktériou Clostridium difficile, rezistentnú voči antibiotikám.

Vedci, inšpirovaní úspechom fekálnych transplantácií pre C. diff, sa teraz pretekajú, aby vyvinuli podobnú liečbu pre celý rad ochorení a porúch, u ktorých sa predpokladá narušený mikrobióm. Medzi nimi sa nachádza aj chronický únavový syndróm.

U 70% pacientov s chronickým únavovým syndrómom, ktorí sa podrobili liečbe zameranej na obnovenie rovnováhy črevnej mikroflóry, došlo k podstatnému zlepšeniu stavu. (04)

Viac o fekálnej transplantácii sa môžete dozvedieť v našom článku Liečba budúcnosti: Fekálna transplantácia.

BRAHMI PRE CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDRÓM (CFS)

Brahmi (Bacopa monnieri) je tradičná bylinka stáročia využívaná v ajurvédskej medicíne na rôzne zdravotné problémy.

Brahmi je považovaná za adaptogénnu bylinu, čo znamená, že zvyšuje odolnosť tela voči stresu. To je kľúčové u ľudí s CFS, keďže organizmus reaguje prehnane a považuje akúkoľvek aktivitu za stres.

Potláča uvoľňovanie pro-zápalových cytokínov, ktorých uvoľňovanie je u ľudí s CFS zvýšené a o ktorých sa predpokladá, že sú dôležité pre rozvoj CFS. (05)

V štúdiách na zvieratách mala bylina Brahmi protizápalové účinky porovnateľné s účinkami diklofenaku a indometacínu – dvoch nesteroidných protizápalových liekov bežne používaných na liečbu zápalov. (06)

Brahmi zároveň potláča úzkosť a zlepšuje náladu, čo je tiež veľmi užitočné u ľudí s CFS, u ktorých sa môže rozvinúť depresia.

Jedna štúdia na hlodavcoch dokonca ukázala, že Brahmi mala účinky proti úzkosti porovnateľné s účinkami lorazepamu (benzodiazepínu), lieku na predpis používaného na liečbu úzkosti. (07)

Medzi ďalšie účinky Brahmi, ktoré môžu pomôcť pri zvládaní CFS je antioxidačný účinok.

Brahmi môže u niektorých ľudí spôsobiť vedľajšie účinky a môže interagovať s niektorými liekmi, preto sa pred začatím užívania poraďte si svojím lekárom.

Odkazy na vedecké štúdie:
01 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2018.00412/full
02 https://www.cdc.gov/me-cfs/about/possible-causes.html
03 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22567104,
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11252685
04 https://www.prohealth.com/library/bacteriotherapy-achieves-70-success-rate-in-cfs-patients-30828
05 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27473605
06
07https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23195757
https://www.healthline.com/health/chronic-fatigue-syndrome
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/chronic-fatigue-syndrome/diagnosis-treatment/drc-20360510
https://www.healthline.com/nutrition/bacopa-monnieri-benefits#section8

08 https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00213-019-05253-9

Autor: Mgr. Jana Šaffa

Jana je zakladateľka portálu e-Terapia.sk so zázemím vo výskume aj výžive. Vedie zdravotnícky tím, ktorý sa venuje poskytovaním individuálnych konzultácií pacientom, ktorí si nevedia dať rady so svojím zdravotným stavom a preferujú komplexný prístup. Odborný tím dopĺňa o pohľad alternatívnej medicíny, najmä ajurvédy a nutričné poradenstvo, ktorým sa venovala v rámci certifikovaného štúdia a pokračuje vo svojom odbornom vzdelávaní aj naďalej. Okrem toho je tiež autorom úspešných kníh e-Terapie.sk: Protizápalová kúra a Zachráňte imunitu sebe aj svojim deťom a vo svojom voľnom čase sa okrem svojej rodiny venuje aj písaniu článkov.

Pridaj komentár