Zvýšená hladina kortizolu

Zvýšená hladina kortizolu

Stresový hormón kortizol, ktorý v posledných rokoch získava zlú reputáciu, pretože chronický stres (a teda chronického uvoľňovania kortizolu) a jeho vedľajšie účinky sú hlavným prispievateľom k zhoršovaniu zdravia. Stresová reakcia Stresová reakcia je fyziologická a...
Neustála únava: Únavový syndróm

Neustála únava: Únavový syndróm

Chronický únavový sydróm angl. chronic fatigue syndrome (CFS) je označovaný aj ako myalgická encefalomyelitída (ME) alebo systémová intolerančná choroba (SEID). Niekedy ho môžete nájsť pod skratkou ME/CFS. Chronická únava (chronický únavový syndróm, CFS) je...