Opakované potraty – skryté príčiny

Opakované potraty postihujú 2 – 4% párov (01) a ich diagnostika často predstavuje pre lekárov skutočnú výzvu.

V zozname príčin opakovaných potratov bolo popísané široké spektrum faktorov: anomálie chromozómov, malformácie maternice alebo anomálie, imunologické faktory, hypotyreóza, cervikálna nekompetencia, antifosfolipidový syndróm, bakteriálne infekcie a syndróm polycystických ovárií (PCOS).

Avšak až POLOVICA potratov končí BEZ ZJAVNEJ PRÍČINY, nevysvetlená a zanechávajúca strach z ďalšieho tehotenstva. A práve týmto príčinám sa venujem tento článok.

Celiakia a Neceliakálna gluténová intolerancia

Vzhľadom na to, ako neznášanlivosť lepku ovplyvňuje telo, nie je to prekvapujúce, že u ľudí trpiacich intoleranciou lepku sa vyskytujú rôzne problémy s plodnosťou, aj keď presná príčina stále nie je pochopená.

Medzi príznaky intolerancie lepku patria:

 • Problémy s menštruáciou ako napríklad oneskorený začiatok menštruácie, nepravidelná menštruácia a predčasná menopauza.
 • Štúdie ukazujú, že celiakia je častejšia u mužov a žien s nevysvetliteľnou neplodnosťou ako v bežnej populácii.
 • Ženy môžu mať problém s opakovanými potratmi a problémy s donosením plodu.

Každý, kto má nevysvetlenú neplodnosť a snaží sa otehotnieť, by sa mal nechať vyšetriť na celiakiu a neceliakálnu gluténovú intoleranciu. To isté platí pre ženy, ktoré mali viac ako jeden nevysvetlený potrat. Niektorí ľudia zistili, že majú tichú celiakiu až kým sa neukázali problémy s plodnosťou.

Presná príčina neplodnosti v súvislosti s intoleranciou gluténu nie je úplne objasnená, ale predpokladá sa, že problémy môžu prameniť z nutričných nerovnováh alebo z nedostatočnej absorpcie mikroživín, ktoré sú potrebné na metabolizáciu hormónov. Ďalšou možnosťou je, že imunitná reakcia, môže vyvolávať imunologické, výživové a hormonálne abnormality.

Pozitívne je, že väčšina ľudí s problémami s gluténom a plodnosťou, ktorí začnú dodržiavať prísnu bezlepkovú diétu, je schopná otehotnieť a vynosiť zdravé dieťa. Bezlepková diéta môže byť potrebná až rok, kým bude žena schopná úspešne otehotnieť, ale pre niektoré páry to môže byť skôr. Mnoho ľudí uvádza, že po 9 mesiacoch sa im podarilo počať.
(00)

Prečítajte si aj súvisiaci článok Neceliakálna gluténová intolerancia.

VYSOKÁ HLADINA CUKRU V KRVI

Skrytou príčinou opakovaných potratov môže byť aj VYSOKÁ HLADINA CUKRU V KRVI.

Hovoríte si, že hladina cukru v krvi je pojem, ktorý by mal zaujímať len ľudí s cukrovkou a / alebo nadváhou a obezitou? Nie je to celkom tak…

Pravdepodobnosť, že aj vy trpíte skrytými problémami s reguláciou hladiny cukru v krvi, je pomerne vysoká.
Podľa štatistiky nimi trpí až 6 ľudí z 10 bez toho, aby o tom vedeli. Pravdepodobnosť sa ešte zvyšuje s pribúdajúcimi kilami a vekom. A história opakovaných potratov túto pravdepodobnosť zvyšuje ešte viac.

Zvýšená hladina cukru poškodzuje vnútorné orgány. Je známe, že u ľudí s cukrovkou dochádza k poškodeniu dôležitých orgánov, vrátane srdca, ciev, nervov, očí a obličiek.

Prečo je práve hladina cukru v krvi kľúčová pre zdravie sa dozviete v našom článku: 6 ľudí z 10 má problémy s hladinou cukru v krvi.

U tehotných žien môže na vysokú hladinu cukru doplatiť vyvíjajúci sa plod. Viaceré štúdie totiž potvrdili, že INZULÍNOVÁ REZISTENCIA, v dôsledku ktorej je hladina cukru v krvi zvýšená, a súvisiaca HYPERINZULÉMIA patria medzi priame príčiny, ktoré vedú k opakujúcim sa potratom.

INZULÍNOVÁ REZISTENCIA V SKRATKE

Inzulínová rezistencia je stav, v ktorom vyprodukovaný hormón, zodpovedný za reguláciu hladiny cukru v krvi – inzulín nemá očakávaný biologický účinok a tak nedochádza k efektívnemu zníženiu hladiny cukru v krvi.

Viac o inzulínovej rezistencii sa môžete dozvedieť v našom článku: Inzulínová rezistencia a ako ju zvrátiť?

Inzulínová rezistencia vedie k opakovaným potratom:

 • Inzulínová rezistencia bola v porovnaní s normálnou populáciou trikrát vyššia u žien s opakovanými potratmi. (01)
 • 39% žien s opakovaným potratom neprešlo orálny glukózový test. (02)
 • Vysoká hladina cukru alebo inzulínu v krvi nalačno a ukazovateľ HbA1c boli spojené s opakujúcim potratmi (03)
 • Inzulínová rezistencia zvyšuje riziko spontánneho potratu po asistovanej reprodukcii (04)

Túto skrytú príčinu dokazujú aj viaceré ďalšie prepojenia:

 • PCOS je najčastejšou endokrinnou poruchou u žien, s prevalenciou medzi 6% a 15%. Uvádza sa, že práve inzulínová rezistencia a hyperinzulinémia sú potenciálnou príčinou vysokej miery opakovaných potratov u žien s PCOS a sú spojené s metabolickými a endokrinnými abnormalitami spojenými s fyziopatológiou opakovaných potratov.
 • Niekoľko štúdií preukázalo, že používanie lieku na cukrovku – metformínu pri liečbe PCOS znižuje riziko spontánneho potratu znížením inzulínovej rezistencie.
 • Taktiež zlepšenie inzulínová rezistencie viedlo k zníženiu opakovaných potratov u žien s PCOS. (05)
 • Okrem toho je všeobecne známe, že ženy s nadváhou majú vyšší výskyt menštruačnej dysfunkcie a anovulácie, sú vystavené vysokému riziku reprodukčného zdravia. U týchto žien sa zvyšuje riziko neplodnosti, potratovosti a komplikácií v tehotenstve.
 • Cukrovka je tiež spájaná s nižšou mierou plodnosti.

PLOD V OHROZENÍ

Plody sú najzraniteľnejšie v ranom štádiu vývoja, takže faktory ako vysoká hladina cukru v krvi a alkohol môžu mať v tomto čase najškodlivejšie účinky. To je dôvod, prečo sa väčšina potratov, ktoré nesúvisia s genetickými vadami, vyskytuje na začiatku tehotenstva.

Okrem toho ďalšie štúdie zistili negatívny vplyv zvýšenej hladiny cukru na vývoj plodu.

 • Vysoká hladina cukru v krvi vedie k oneskorenému rastu plodu v prvom trimestri (06)
 • Gestačný diabetes spojený s časným oneskorením rastu v tehotenstve (07)
 • Diabetické ženy mávajú mierne oneskorený rast plodu (08)

Okrem toho, počas tehotenstva dochádza k rôznym metabolickým a hormonálnym zmenám, v dôsledku ktorých môže dôjsť k oslabeniu pôsobenia inzulínu v tele matky a rozvoju tehotenskej cukrovky.  Preto sú všetky ženy počas tehotenstva testované na gestačný diabetes.

VAGINÁLNY MIKROBIÓM

V poslednej dekáde vedci začali vďaka rozvoju vedy a technológií objavovať jeho potenciál a jeho vplyv na zdravie. Mikrobióm v podstate ovplyvňuje takmer každý aspekt zdravia – vrátane neplodnosti.

Pri splodení, implantácii a gestácii zohrávajú mikróby dôležitú úlohu.
Prekrývanie vaginálnych ako aj mikróbov sexuálnych partnerov by mohlo mať silný vplyv na reprodukčné a urogenitálne zdravie.
Ženské časti organizmu, ako sú prsia, močový mechúr, placenta a plodová voda nie sú sterilné, ako sa pôvodne predpokladalo.

Predpokladá sa tiež, že mikrobiálne, metabolické a imunologické „očkovanie“ plodu sa už uskutočňuje počas tehotenstva.

Mikrobiómy sú spájané s mnohými zdravotnými problémami, preto rastie záujem o mikrobióm špecifický pre reprodukčné zdravie žien a zdravie ich potomstva. Vaginálny mikrobióm zohráva zásadnú úlohu nielen pri zdraví a dysbióze, ale aj pri úspešnom oplodnení a zdravom tehotenstve.

(09)

ZDRAVIE IMUNITNÉHO SYSTÉMU

Lekári dlho predpokladali, že imunitný systém ženy musí byť počas tehotenstva potlačený, aby dokázal akceptovať prítomnosť cudzích buniek. Najnovší výskum však ukázal, že to nie je celkom tak.

Pri implantácii vyvíjajúceho sa embrya niektoré z buniek prenikajú do maternice. To vedie k zápalovej kaskáde podobnej hojeniu rán. Ak by sa zabránilo vzniku zápalu, implantácia by nemohla pokračovať.

Toto pro-zápalové prostredie dominuje v prvých 12 týždňoch tehotenstva. Počas nasledujúcich 15 týždňov prevládajú protizápalové bunky a molekuly. V poslednom štádiu tehotenstva sa imunitný systém zase prepne späť do pro-zápalového stavu. Bez toho by matka nemohla porodiť.

Na to, aby dokázal imunitný systém s ľahkosťou „prepínať“ medzi zápalom a pro-zápalovým prostredím, je potrebné, aby fungoval správne.

Protizápalová strava

Ak chcete pravdepodobnosť úspešného donosenia, odporúčam vám prejsť na konzumáciu protizápalovej stravy. Živiny, nachádzajúce sa v odporúčaných potravinách, hrajú kľúčovú úlohu v boji proti zápalovým procesom. Dôkazy pochádzajú z laboratórnych, klinických aj epidemiologických štúdií.

Ak chcete zájsť ešte o krok ďalej, môžete absolvovať celú Protizápalovú kúru, ktorá zameriava na komplexný prístup k zdraviu.

príručke sa dočítate napríklad aj o tom, ktoré výživové doplnky podporujú boj so zápalmi, zvyšujú účinnosť antibiotík a znižujú pravdepodobnosť recidívy. Medzi ne patrí napríklad systémová enzymoterapia (SET), ktorej účinky boli dokázané viacerými štúdiami.

„SET stupňuje resorpciu perorálne užívaných antibiotík a zvyšuje ich koncentráciu v krvi. Antibiotiká tiež vplyvom SET prenikajú aj do ťažko prístupných oblastí organizmu.
Zatiaľ čo u 70 mužov aj žien s chlamydiovými, mykoplazmovými a ureaplazmovými urogenitálnymi infekciami, liečebnými 20 dní antibiotikami bolo zaznamenané klinické vyliečenie v 61,4 %, u 78 chorých liečených 20 dní 1/2 dávkou antibiotík a preparátom SET Wobenzymem došlo k vyliečeniu v 92,3%.“
NOUZA, K., WALD, M. Systémová enzymoterapie – perorální podávání kombinace proteáz: farmakologie a využití v léčebné praxi. In Praktické lékárenství [online]. 03/2006: 123-125. [cit. 2018-06-14]. Dostupné z: solen.cz

Milé dámy, dúfam že aj tento článok prispeje k tomu, že čoskoro nájdete svoje vytúžené dve paličky!


Zdroje a odkazy na vedecké štúdie:

00 https://glutenintoleranceschool.com/gluten-intolerance-and-pregnancy/
01 https://www.hindawi.com/journals/ije/2013/576926/#B2, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/21952420/
02 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/18001723/
03 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/12215322/, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/17168489/, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/9857484/
04 https://academic.oup.com/jcem/article/92/4/1430/2597532
05 https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1447-0756.2008.00856.x
06 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/6462566/
07 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/3996768/
08 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/1516479/
09 https://www.cell.com/trends/microbiology/pdf/S0966-842X(17)30178-6.pdf

Autor: Mgr. Jana Šaffa

Jana je zakladateľka portálu e-Terapia.sk so zázemím vo výskume aj výžive. Vedie zdravotnícky tím, ktorý sa venuje poskytovaním individuálnych konzultácií pacientom, ktorí si nevedia dať rady so svojím zdravotným stavom a preferujú komplexný prístup. Odborný tím dopĺňa o pohľad alternatívnej medicíny, najmä ajurvédy a nutričné poradenstvo, ktorým sa venovala v rámci certifikovaného štúdia a pokračuje vo svojom odbornom vzdelávaní aj naďalej. Okrem toho je tiež autorom úspešných kníh e-Terapie.sk: Protizápalová kúra a Zachráňte imunitu sebe aj svojim deťom a vo svojom voľnom čase sa okrem svojej rodiny venuje aj písaniu článkov.

Pridaj komentár