Laktózová intolerancia podľa najnovšieho výskumu

Aké príznaky, liečba a diagnostika je pri laktózovej intolerancii?

Laktózová intolerancia sa môže vyvinúť v ktoromkoľvek veku. Jednak telo vekom prirodzene stráca schopnosť produkovať enzým laktázu potrebnú na jej strávenie, čo môže spôsobovať tráviace ťažkosti. Intolerancia však môže byť aj vyvolaná zdravotnými gastrointestinálnymi problémami.

Čo je to laktóza a laktáza a aký je medzi nimi rozdiel?

Laktóza je druh cukru, ktorý sa prirodzene nachádza v mlieku väčšiny cicavcov.

Enzým laktáza je zodpovedný za štiepenie laktózy, ktorú môže následne tenké črevo absorbovať.

Obzvlášť dôležitá je dostatočná produkcia laktázy u dojčiat, ktoré ju potrebujú na trávenie materského mlieka.

Čo je to laktózová intolerancia?

Intolerancia laktózy je súbor príznakov, spôsobených deficitom laktázy (zlyhanie vylučovania laktázy v tenkom čreve) a malabsorpciou laktázy.

Aké príznaky má laktózová intolerancia

U ľudí s neznášanlivosťou laktózy môže konzumácia mlieka alebo mliečnych výrobkov viesť k nasledovným príznakom:

 • Keď telo nie je schopné odbúravať laktózu, dochádza k jej fermentovaniu v hrubom čreve. Táto fermentácia spôsobuje uvoľňovanie mastných kyselín s krátkym reťazcom, ako aj plynov vodíka, metánu a oxidu uhličitého. Výsledné zvýšenie obsahu kyselín a plynov môže viesť k bolestiam žalúdka a kŕčom. Bolesť je zvyčajne lokalizovaná okolo pupka a dolnej polovici brucha.
 • Pocit nadúvania je spôsobený zvýšením vody a plynu v hrubom čreve, čo spôsobuje rozťahovanie črevnej steny. Je zaujímavé, že množstvo nadúvania a bolesti nesúvisí s prijímaným množstvom laktózy, ale s citlivosťou jednotlivca na pocity distenzie. Frekvencia a závažnosť symptómov sa preto môže medzi jednotlivcami výrazne líšiť.
 • Napokon, nadúvanie, distenzia a bolesť môžu u niektorých ľudí spôsobiť nevoľnosť alebo dokonca zvracanie.
 • Intolerancia laktózy môže spôsobiť aj hnačku alebo zvýšenie frekvencie, likvidity alebo objemu stolice. Vyskytuje sa, keď nestrávené laktózové fermenty v hrubom čreve vytvárajú mastné kyseliny s krátkym reťazcom, ktoré zvyšujú množstvo vody v čreve.
 • Zápcha môže byť tiež indikáciou intolerancie laktózy, hoci je to oveľa zriedkavejší príznak ako hnačka. Ako baktérie v hrubom čreve fermentujú nestrávenú laktózu, produkujú metánový plyn. Predpokladá sa, že metán spomaľuje pohyb cez črevo, čo u niektorých ľudí vedie k zápche.

V prípade niektorých porúch môže byť prítomný aj hlien v stolici. Prečítajte si viac v našom súvisiacom článku: Je normálne vidieť hlien v stolici?

Intolerancia laktózy je definovaná prítomnosťou týchto symptómov, čo závisí od toho, ako citlivá je osoba na účinky malabsorpcie, ako aj od množstva laktózy v potrave.

Produkty fermentácie laktózy môžu vyvolať dokonca aj príznaky mimo tráviaceho systému. Nedávny prehľad výsledkov od > 2000 pacientov s funkčnou poruchou gastrointestinálneho traktu uvádzal vysokú frekvenciu neurologických príznakov, ako je únava a bolesť hlavy po požití laktózy alebo fruktózy. Na potvrdenie je však potrebný ďalší výskum.

Príčiny laktózovej intolerancie a jej typy

Je potrebné zdôrazniť, že vo svete má väčšina jednotlivcov s laktózovou ne-perzistenciou deficit laktázy (zlyhanie vylučovania laktázy v tenkom čreve) a malabsorpciu laktázy. A teda súvisiaca laktózová intolerancia nie je choroba, ale normálny variant ľudského metabolizmu.

Medzi ďalšie príčiny patrí sekundárna (získaná) laktózová intolerancia, rýchly prechod tenkým črevom a bakteriálne prerastanie tenkého čreva (SIBO).

Primárna laktózová intolerancia

Najčastejšou je teda primárna (dedičná) laktózová intolerancia.

Všetky nehumánne cicavce strácajú túto schopnosť po odstavení. Pretrvávajúca schopnosť tráviť laktózu až do dospelosti je biologická abnormalita.

Aktivita laktázy v tenkom čreve dosahuje svoj vrchol v čase narodenia. Jej produkcia sa s pribúdajúcim vekom začína prirodzene znižovať spolu so znižovaním závislosti od mlieka a mliečnych výrobkov, zvyčajne po dosiahnutí veku 2 rokov. Symptómy však zostávajú väčšinou bez povšimnutia až do dospelosti.

V dospelosti až u 70% ľudí črevo nie je schopné produkovať dostatok laktázy na správne trávenie laktózy v mlieku, čo vedie k spomínaným príznakom. Toto je bežné najmä u ľudí mimoeurópskeho pôvodu.

U niektorých jednotlivcov však vysoká aktivita laktázy a s tým spojená tolerancia laktózy pretrváva. Veda má záujem o preskúmanie toho, prečo sa tak deje. Ide pravdepodobne o ľudí, ktorí vďačia svojej genetike za túto možnosť.

Sekundárna laktózová intolerancia

Na druhej strane sekundárna (získaná) laktózová intolerancia môže vzniknúť spontánne alebo kvôli poškodeniu tenkého čreva.

Medzi možné príčiny sekundárnej intolerancie laktózy patrí:

 • bakteriálna alebo vírusová gastroenteritída spôsobená napríklad rotavírusom
 • ulcerózna kolitída alebo Crohnova choroba
 • ochorenie žalúdka a čriev
 • celiakia a neceliakálna gluténová intolerancia
 • užívanie antibiotík
 • chemoterapia
 • operácia

Prečítajte si viac o týchto problémoch v našom súvisiacom článku: Črevné ochorenia

Vo väčšine prípadov laktózová intolerancia zmizne akonáhle sa podarí vyliečiť príčinu (ak je to možné), ale niektorí ľudia zostanú permanentne laktózovo intolerantní.

Napríklad pacienti s novo diagnostikovanou celiakiou majú často pozitívnu intoleranciu laktózy. U mnohých z nich sa však schopnosť tráviť laktózu obnoví po 6–12 mesiacoch bezlepkovej diéty.

Na druhej strane pacienti s funkčnými črevnými poruchami bývajú citliví aj na rôzne výživné látky, mechanické a chemické podnety, a preto zriedka reagujú iba na obmedzenie mliečnych výrobkov.

Napríklad u pacientov so syndrómom dráždivého čreva (IBS) sa objavujú symptómy po požití množstva zle absorbovateľných, fermentovateľných uhľohydrátov (FODMAP), ktoré zahŕňajú aj laktózu, ale zahŕňajú aj množstvo ďalších potravín. Klinický výsledok intervencií zameraných výhradne na laktózu preto býva iba mierny. Naopak, strava s nízkym obsahom FODMAP zlepšuje abdominálne príznaky u 50% – 80% pacientov s IBS.

Ďalšie typy laktózovej intolerancie

 • Vývojová laktózová intolerancia je zvyčajne dočasná. Vyskytuje sa u niektorých detí narodených predčasne predtým, ako sa úplne vyvinie ich tenké črevo.
 • Vrodená neznášanlivosť laktózy je zriedkavý stav, ktorý sa vyskytuje u novorodencov. Obaja rodičia musia mať génovú mutáciu, aby ju dieťa mohlo zdediť.

Ako sa diagnostikuje laktózová intolerancia

Laktózová intolerancia sa zväčša diagnostikuje pomocou vodíkového dychového testu. V rámci tohto testu sa po konzumácii 50 gramov laktózy testujú hladiny vodíka v dychu, ktoré sú spôsobené baktériami fermentujúcimi laktózu v hrubom čreve.

Je zaujímavé, že až u 20% ľudí s malabsorpciou laktózy nevykazuje tento test pozitívne výsledky. Je to preto, že nie všetci ľudia s malabsorpciou majú intoleranciu laktózy. Príznaky môžu byť spôsobené iným zdravotným problémom, preto je dôležité navštíviť gastroenterológa a imunológa pre stanovenie presnej diagnózy a vylúčenie alergie na mliečnu bielkovinu.

Liečba laktózovej intolerancie

Liečba laktózovej intolerancie môže zahŕňať diétu s nízkym obsahom laktózy, suplementáciu laktázy vo forme výživového doplnku a prípadne adaptáciu hrubého čreva pomocou probiotík a prebiotík.

Strava s nízkym obsahom laktózy

Posledné dôkazy však preukázali pozitívny vplyv trávenia laktózy na ľudský mikrobióm a celkové zdravie, čo vyvolalo obavy z úplného vylúčenia mliečnych výrobkov zo stravy u ľudí bez alergie na mliečnu bielkovinu.

Laktóza síce môže spôsobiť tráviace ťažkosti, no tento proces má aj svoje výhody. Produkty fermentácie sú totiž potrebné pre zdravie hrubého čreva a uvoľňujú ďalšie kalórie z inak nestráviteľných uhľohydrátov.

Navyše, posledné údaje poukazujú aj na interakciu medzi ľudskými génmi a mikrobiómom. Takéto interakcie môžu mať praktické dôsledky, pretože produkty mikrobiálnej fermentácie laktózy sa podieľajú na imunitnej regulácii, glukózovej a lipidovej homeostáze, diferenciácii kolonocytov s dôsledkami na homeostázu a moduláciu osi črevo-mozog. Spoločne niektorí odborníci naznačujú, že ľudia s laktózovou intoleranciou môžu „viac získať“ konzumáciou malého množstva potravín obsahujúcich laktózu.

Navyše, výskum ukazuje, že črevný mikrobióm sa dokáže prispôsobiť príjmu mliečnych výrobkov. Dochádza ku zvýšeniu zvýšenie výskytu baktérií mliečneho kvasenia (bifidobaktérie, laktobacily), ktoré konzumujú laktózu, ale namiesto plynu produkujú ako vedľajšiu látku kyselinu mliečnu. Kyselina mliečna síce nemá žiadnu nutričnú hodnotu, avšak nevyvoláva nepríjemné príznaky intolerancie laktózy. Tieto baktérie sú zároveň považované za zdravú súčasť mikrobiómu.
Pravidelná konzumácia laktózy preto znižuje vylučovanie vodíku v dychu a zmierňuje príznaky neznášanlivosti laktózy. Táto adaptácia črevného mikrobiómu môže vysvetľovať, prečo niektorí ľudia bez genetického dôkazu perzistencie laktázy tolerujú stravu bohatú na mliečne výrobky.

Zvyčajne sa preto odporúča strava s nízkym obsahom laktózy, nie úplné vylúčenie laktózy. Cieľom je zlepšiť príznaky pacienta a z dlhodobého hľadiska zabrániť riziku podvýživy, ako aj ďalších spomínaných možných negatívnych dôsledkov na zdravie. Navyše, ľudia s laktózovou intoleranciou často bez príznakov dokážu tolerovať až do 250 ml mlieka (12 g laktózy), najmä keď sa rozdelí na viacero menších častí skonzumovaných počas dňa, a ešte viac pri konzumácii s iným jedlom.

Okrem toho ľudia často tolerujú lepšie fermentované mliečne výrobky, ako sú syr a jogurt, takže tieto potraviny môžu ľuďom pomôcť uspokojiť potrebu vápnika bez toho, aby spôsobili príznaky.

Probiotiká a prebiotiká

Konzumácia baktérií mliečneho kvasenia ako probiotika preto môže zmierniť príznaky intolerancie laktózy, ale tieto baktérie nemusia v hrubom čreve dlhodobo pretrvávať. V tejto pilotnej štúdii Bio-25, jedinečná formulácia probiotík s aktivitou β-galaktozidázy, preukázala zmiernenie príznakov u väčšiny pacientov s malabsorpciou laktózy.

Sľubnou novou stratégiou je „kŕmiť“ baktérie mliečneho kvasenia komplexným cukrom, ktorý tieto baktérie môžu tráviť, ale ľudia ho stráviť nedokážu.

Štúdia s 85 pacientmi s laktózovou intoleranciou uvádza, že po 1 mesiaci sa 30% pacientov liečených galakto-oligosacharidmi s krátkym reťazcom (GOS, RP-G28) oproti 6% pacientov liečených placebom považovalo za tolerantných voči laktóze. Mikrobiologické spracovanie odhalilo prechodné zvýšenie laktózy fermentujúcej Bifidobacterium spp. počas liečby, ako aj negatívnu koreláciu medzi hladinami bifidobaktérií a bolesťou brucha. Opätovné zavedenie mlieka do stravy viedlo k ďalšiemu posunu v bakteriálnom zložení vrátane zvýšenia rodu Roseburia.

Ďalšie možnosti liečby

Mliečne výrobky bez laktózy, v ktorých sa do mlieka pridáva laktáza, sú bežne dostupné a považujú sa za bezpečné, hoci boli hlásené alergické reakcie.

Doplnenie laktázy tabletami zlepšuje trávenie laktózy (znížená tvorba H2), ako aj príznaky, avšak len malá skupina pacientov uvádza uspokojivé zlepšenie symptómov (iba 18% s celkovým znížením príznakov). Okrem toho zostáva nejasné, do akej miery k výsledku prispieva samotná terapia a úprava očakávaní pacientov. Nedostatočné zlepšenie môže byť spôsobené aj prítomnosťou funkčných črevných porúch, ktoré sa vyskytujú u mnohých pacientov.


https://www.healthline.com/health/can-you-develop-lactose-intolerance#takeaway

https://www.healthline.com/nutrition/lactose-intolerance-symptoms#section7

https://gut.bmj.com/content/68/11/2080.full

Autor: Mgr. Jana Šaffa

Jana je zakladateľka portálu e-Terapia.sk so zázemím vo výskume aj výžive. Vedie zdravotnícky tím, ktorý sa venuje poskytovaním individuálnych konzultácií pacientom, ktorí si nevedia dať rady so svojím zdravotným stavom a preferujú komplexný prístup. Odborný tím dopĺňa o pohľad alternatívnej medicíny, najmä ajurvédy a nutričné poradenstvo, ktorým sa venovala v rámci certifikovaného štúdia a pokračuje vo svojom odbornom vzdelávaní aj naďalej. Okrem toho je tiež autorom úspešných kníh e-Terapie.sk: Protizápalová kúra a Zachráňte imunitu sebe aj svojim deťom a vo svojom voľnom čase sa okrem svojej rodiny venuje aj písaniu článkov.

Jeden komentár k “Laktózová intolerancia podľa najnovšieho výskumu”

 1. Ďakujem za veľmi dobre napísané vysvetlenie.
  Potrebovala som niečo takéto detailnejšie, aj keď lekár, ktorý mi diagnostikoval laktózovú intoleranciu mi to už vtedy celkom dobre objasnil.
  Naozaj ste mi ozrejmili veľa vecí a pomohlo mi to pochopiť súvislosti.
  Ďakujem a prajem všetko dobré.
  Katarína

Pridaj komentár