Riziká IVF pre deti

Riziká pre dieťa v dôsledku asistovanej reprodukcie, umelého oplodnenia, najmä IVF

Prvé štúdie zdravia detí narodených pomocou IVF poukazujú na riziká a prispievajú k rastúcemu množstvu dôkazov, ktoré spájajú náročné techniky asistovanej reprodukcie so zdravotnými dôsledkami u detí.

Umelé oplodnenie, resp. techniky asistovanej reprodukcie, najmä IVF, ponúkajú nádej neplodným párom, ktorých podiel neustále narastá. Vzhľadom k tomu, ako často sú tieto technológie využívané, sa však často zabúda, ako nové v skutočnosti sú. Pomocou IVF sa prvé dieťa narodilo v roku 1978, takže v roku 2020 bude mať ešte len 42 rokov. V dôsledku toho ešte nebolo možné dôkladne zanalyzovať dlhodobé zdravotné dôsledky pre deti. Avšak prvé štúdie prispievajú k rastúcemu množstvu dôkazov, ktoré spájajú náročné techniky asistovanej reprodukcie so zdravotnými dôsledkami u detí.

Rozdiel medzi prirodzeným počatím a IVF 

IVF zahŕňa kombináciu umelého prostredia a výberových kritérií, ktoré sa výrazne líšia od prirodzeného počatia. Prirodzené počatie je jemne vyladeným fyziologickým javom, zatiaľ čo techniky asistovanej reprodukcie do týchto dejov umelo zasahujú a narúšajú ich. 

Okrem toho existuje čoraz viac dôkazov, že prostredie v lone a v čase počatia a bezprostredne potom môže mať vplyv na to, ako gény fungujú, keď človek starne. Táto oblasť – známa ako epigenetika – je stále v plienkach, ale počas umelého oplodnenia sa môžu vyskytnúť určité vplyvy prostredia, ktoré by mohli byť dôležité. Navyše, tieto účinky budú tieto deti raz odovzdávať ďalším generáciám.

  • Za jeden z najväčších problémov sa považuje spôsob, akým sa embryá počas IVF „ kúpu“ v zmesi chemikálií až päť dní. Počas tejto fázy dochádza k zapínaniu niektorých génov a vypínaniu iných. 
  • Aj biopsia embrya a intracytoplazmatická injekcia spermií (ICSI) môžu predstavovať epigenetické riziká. Ukázalo sa, že niektoré myši majú zmeny v mozgu v dospelosti po zákrokoch v ich embryonálnom živote. To je dôvod, prečo sa tvrdilo, že autizmus je o niečo častejší u detí splodených pomocou ICSI. 
  • Boli hlásené aj zmeny v potlačených génoch u ľudí po predĺžení kultivácie embryí do štádia blastocysty. Napriek tomu sa narodilo viac detí, ako sa očakávalo, s Beckwith – Wiedemannovým syndrómom (BWS) a s niektorými vrodenými abnormalitami vrátane nadpriemernej pôrodnej hmotnosti, hernií a veľkého jazyka.

Aj keď je rutinné IVF pravdepodobne neškodné, u niektorých živočíšnych druhov bolo zmrazenie embryí škodlivé.

Profesor Robert Winston

Odborníci vinia aj faktory, ktoré vedú k neplodnosti rodičov – napríklad starší vek, existujúce zdravotné problémy a životný štýl.

Riziká spojené s viacnásobnými pôrodmi

Viacnásobné pôrody zostávajú hlavným zdrojom obáv pri IVF. Ak sa do maternice vloží viac než jedno embryo, existuje riziko viacnásobného tehotenstva. Bohužiaľ, deti z viacnásobných tehotenstiev majú častejšie vrodené chyby – približne 1 z 24 takto narodených detí sú mŕtvo narodené a 1 z 13 je vážne postihnuté. 

Od vzniku umelého oplodnenia sa výskyt viacnásobných pôrodov viac ako zdvojnásobil. Väčšina trojčiat a takmer všetky štvorčatá boli splodené po liečbe v rámci asistovanej reprodukcie; asi polovica dôsledkom IVF. Trojčatá sa prakticky nikdy nenarodia v termíne; ak vôbec prežijú tehotenstvo, väčšina sa narodí šesť až osem týždňov predčasne.

V Spojenom kráľovstve nariadenia HFEA (Human Fertility and Embryology Authority) obmedzujú počet embryí, ktoré sa môžu vkladať súčasne na jedno vo všetkých prípadoch, kedy je to možné (výnimky sú stanovené pre staršie ženy alebo pre tie, u ktorých už zlyhalo IVF). 

Ľudia nie sú stavaní na pôrod viac ako jedného dieťaťa naraz a dvojčatá alebo viacnásobné tehotenstvá zvyšujú každé známe riziko pôrodu. Obzvlášť časté je pôrodné krvácanie, gestačný diabetes, mŕtvo narodené dieťa a cisársky rez. Väčšina z týchto detí sa rodí príliš predčasne a vyžaduje intenzívnu opateru aj niekoľko týždňov v inkubátoroch. 

Dlhodobé celoživotné riziká abnormality u detí počatých pomocou IVF

Dlhodobé riziká pre deti narodené pomocou IVF zatiaľ nebolo možné dostatočne zmapovať vzhľadom k tomu, že ide o relatívne novú technológiu. 

Zdravotné problémy ako kardiovaskulárne ochorenia, cukrovka a podobne

Čo vieme je, že pomocou IVF sa rodia menšie deti ako priemer. U detí s pôrodnou hmotnosťou menej ako 2 kg je vyššia pravdepodobnosť vysokého krvného tlaku, srdcových chorôb, mozgovej príhody a osteoporózy. 

Riziko vysokého krvného tlaku potvrdila aj štúdia švajčiarskych vedcov, ktorá zistila, že u detí počatých pomocou asistovanej reprodukcie je pravdepodobnejšie, že trpia kardiovaskulárnymi chorobami. Dospievajúci narodení pomocou asistovanej reprodukcie mali šesťkrát vyššiu pravdepodobnosť vysokého krvného tlaku ako tí, ktorí boli počatí prirodzene. To môže viesť k infarktu a mozgovej mŕtvici neskôr v živote. Táto štúdia bola síce malá, s menej ako 100 jedincami, ale nadviazala na údaje z testov na zvieratách, ktoré zistili, že krvné cievy a srdcové abnormality boli častejšie u myší narodených prostredníctvom IVF.

Podľa štúdie z roku 2014 IVF deti môžu byť vystavené aj vyššiemu riziku cukrovky 2. typu. „V tejto populácii už existujú dôkazy preukazujúce inzulínovú rezistenciu.“ povedal Dr Rexhaj.

Prečítajte si aj súvisiace články: Opakované potraty – skryté príčiny alebo Mužská neplodnosť a ako zvýšiť počet spermií

Vyššia pravdepodobnosť budúcej neplodnosti

Podľa najnovších výskumov sa s IVF spája aj budúca neplodnosť detí:

  • Nová štúdia zistila, že matky neplodných žien boli v čase počatia staršie a bližšie k menopauze. Vedci vyšetrili 74 pacientov, ktorí na liečbu neplodnosti využili IVF. Zistili, že ženy, ktoré neotehotneli, boli počaté v priemere 20 rokov pred dosiahnutím menopauzy. Ženy, ktoré naopak otehotneli, boli počaté v priemere 25 rokov pred menopauzou.
  • Ďalší výskum ukázal, že chlapci splodení pomocou IVF, čím veda obišla mužskú neplodnosť, majú výrazne nižšiu koncentráciu a kvalitu spermií v porovnaní s chlapcami, ktorí sa narodili prirodzene.

Za jednu alebo dve generácie tak môže ľudstvo čeliť vážnym zdravotným problémom, keď sa zdravotné problémy, ktoré by inak boli prirodzenou selekciou minimalizované, začnú kumulovať. Odborníci sa dokonca obávajú, že umelé oplodnenie takto bude narúšať smerovanie ľudskej evolúcie. 


https://www.essentialparent.com/lesson/ivf-risks-to-mother-and-baby-1803/

https://www.mirror.co.uk/news/technology-science/science/children-born-using-ivf-could-7377480

https://www.independent.co.uk/news/health/ivf-heart-disease-high-blood-pressure-cardiovascular-fertility-a8521391.html

Autor: Mgr. Jana Šaffa

Jana je zakladateľka portálu e-Terapia.sk so zázemím vo výskume aj výžive. Vedie zdravotnícky tím, ktorý sa venuje poskytovaním individuálnych konzultácií pacientom, ktorí si nevedia dať rady so svojím zdravotným stavom a preferujú komplexný prístup. Odborný tím dopĺňa o pohľad alternatívnej medicíny, najmä ajurvédy a nutričné poradenstvo, ktorým sa venovala v rámci certifikovaného štúdia a pokračuje vo svojom odbornom vzdelávaní aj naďalej. Okrem toho je tiež autorom úspešných kníh e-Terapie.sk: Protizápalová kúra a Zachráňte imunitu sebe aj svojim deťom a vo svojom voľnom čase sa okrem svojej rodiny venuje aj písaniu článkov.

Pridaj komentár