Neceliakálna gluténová intolerancia

Gluténová intolerancia

Neceliakálna gluténová intolerancia. Ešte donedávna veľká neznáma a neskôr kontroverzná teória sa už v súčasnosti stala bežnou diagnózou. Nemusíte mať celiakiu na to, aby vám glutén spôsoboval zápal v tráviacom trakte, ktorý môžu sprevádzať nepríjemné príznaky ako bolesti brucha, nafukovanie, zápcha alebo hnačka alebo aj teplota, únava, bolesti hlavy, kĺbov a svalov, ekzém a podobne. Každý s touto diagnózou si však musí byť vedomý toho, že výskum je v tejto oblasti ešte len v plienkach. Veľa odborníkov túto diagnózu spochybňuje a tvrdia, že sa za ňou v skutočnosti skrýva iný, zatiaľ nerozpoznaný zdravotný problém. Takže hold, nič iné nezostáva, len čakať na výsledky nového výskumu. A keďže túto tému pozorne sledujem, prinášam vám článok, ktorý sumarizuje najnovšie poznatky z tejto oblasti.

Čo je to neceliakálna gluténová intolerancia, citlivosť na lepok alebo senzitivita?

Ide o zdravotné ťažkosti vyvolané konzumáciou gluténu, ktoré zahŕňajú tráviace symptómy a / alebo príznaky mimo gastrointestinálneho traktu, ktoré sa zlepšia po vyradení potravín obsahujúcich glutén zo stravy, pričom bola u pacienta vylúčená celiakia a alergia na pšenicu.

Aké príčiny môže mať neceliakálna gluténová intolerancia

Patogenéza NCGS ešte nie je celkom objasnená, ale predpokladá sa, že zahŕňa aktiváciu vrodeného imunitného systému, priame cytotoxické účinky gluténu a pravdepodobne aj ďalších zložiek pšenice.

Štúdie gluténu, okrem schopnosti vyvolať abnormálne reakcie imunitného systému, ukázali, že je cytotoxický a spôsobuje priame poškodenie čreva.
Glutén a gliadín podporujú bunkovú apoptózu (forma programovanej bunkovej smrti) a znižujú syntézu nukleových kyselín (DNA a RNA) a proteínov, čo vedie k zníženiu životaschopnosti buniek. Glutén mení morfológiu a pohyblivosť buniek, organizáciu cytoskeletu, oxidačnú rovnováhu a medzibunkový kontakt (proteíny úzkeho spojenia).

Elli L, Roncoroni L, Bardella MT (2015). “Non-celiac gluten sensitivity: Time for sifting the grain”World J Gastroenterol (Review). 21 (27): 8221–6. doi:10.3748/wjg.v21.i27.8221PMC 4507091PMID 26217073.

Existujú dôkazy, že pri vývoji symptómov môže zohrávať úlohu nielen gliadín (hlavný cytotoxický antigén lepku), ale aj iné proteíny s názvom ATI, ktoré sú prítomné v obilninám obsahujúcich glutén (pšenica, raž, jačmeň a ich deriváty). ATI sú silnými aktivátormi vrodeného imunitného systému.

V súčasnosti už nejeme pšenicu, ktorú jedli naši rodičia. Aby poľnohospodári získali pšenicu odolnú voči suchu, škodcom a rýchlejšie rastúcu pšenicu, ktorú máme dnes, hybridizovali zrno. Odhaduje sa, že 5 percent proteínov nájdených v hybridizovanej pšenici sú nové proteíny, ktoré sa nenachádzali ani v jednej z pôvodných rastlín pšenice. Tieto „nové proteíny“ sú súčasťou problému, ktorý viedol k zvýšenému systémovému zápalu, rozšírenej neznášanlivosti lepku a vyššej miere celiakie.
Dnešná pšenica bola tiež deamidovaná, čo umožňuje jej rozpustnosť vo vode a možnosť jej zmiešania do prakticky všetkých druhov balených potravín. Ukázalo sa, že táto deamidácia vyvoláva u mnohých ľudí rozsiahlu imunitnú odpoveď.

Amy Mayers MD. “This Is Your Gut On Gluten“. October 8th, 2019

Potraviny s vysokým obsahom FODMAP, najmä fruktany, boli identifikované ako možná príčina niektorých gastrointestinálnych symptómov u pacientov s NCGS. V roku 2019 však vedci dospeli k záveru, že hoci FODMAP môžu zohrávať určitú úlohu v NCGS, vysvetľujú iba určité gastrointestinálne príznaky, ako napríklad nadúvanie, ale nie príznaky mimo tráviaceho traktu.

Aké príznaky môže mať neceliakálna gluténová intolerancia?

Patria sem najmä tráviace príznaky, ale aj príznaky mimo gastrointestinálneho traktu, ktoré sa môže vyskytnúť do niekoľkých hodín alebo dní po konzumácii lepku a zvyčajne vymiznú po odstránení gluténu zo stravy.

Gluténová intolerancia spôsobuje tráviace symptómy

Tráviace symptómy môžu zahŕňať niektorý z nasledujúcich príznakov: bolesť brucha, nadúvanie, hnačka alebo zápcha, nevoľnosť, aerofágia (zvýšené prehĺtanie vzduchu), plynatosť, refluxná choroba pažeráka a aftózna stomatitída.

V niektorých prípadoch však tráviace symptómy nemusia byť prítomné.

Príznaky mimo gastrointestinálneho traktu

Neceliakálna gluténová intolerancia môže spôsobiť celý rad symptómov mimo tráviaceho traktu, čo môže byť jediný prejav, ktorý gluténová intolerancia má pri absencii gastrointestinálnych symptómov.

Zahŕňajú ktorúkoľvek z nasledujúcich možností: bolesť hlavy, migréna, „zahmlená myseľ“, únava, fibromyalgia, bolesť kĺbov a svalov, znížená citlivosť nôh alebo ramien, brnenie končatín, dermatitída (ekzém alebo kožná vyrážka), atopické poruchy, ako sú astma, rinitída, iné alergie, depresia, úzkosť, anémia s nedostatkom železa, nedostatok folátov alebo autoimunitné ochorenia.

NCGS môže tiež spôsobovať široké spektrum neurologických a psychiatrických porúch, vrátane ataxie, schizofrénie, epilepsie, periférnej neuropatie, encefalopatie, vaskulárnej demencie, porúch príjmu potravy, autizmu, poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), halucinácií (tzv. psychóza gluténu) a rôzne poruchy pohybu (syndróm nepokojných nôh, chorea, parkinsonizmus, Tourettov syndróm, palatálny tremor, myoklonus, dystónia, opsoclonus myoklonus syndróm, paroxysmy, dyskinéza, myorhythmia, myokymia).

Viac ako 20% ľudí s NCGS má alergiu sprostredkovanú IgE na jednu alebo viac inhalačných látok, potravín alebo kovov. Približne 35% pacientov trpí inou potravinovou intoleranciou, najmä intoleranciou laktózy.

Diagnostika gluténovej intolerancie je náročná

Absencia spoľahlivých biomarkerov a skutočnosť, že niektorí ľudia nemajú tráviace príznaky, sťažujú diagnostiku gluténovej intolerancie. Diagnóza sa preto zvyčajne vykonáva iba na základe vylučovacích kritérií, konkrétne vylúčením celiakie a alergie na pšenicu.

Rozdiel medzi neceliakálnou gluténovou intoleranciou, celiakiou a alergiou na pšenicu

Nástup príznakov NCGS sa môže oneskoriť hodiny až niekoľko dní po požití lepku, zatiaľ čo pri celiakii môže trvať dni až týždne. Nástup príznakov pri alergii na pšenicu býva rýchly (od minút po hodiny) po konzumácii potravín obsahujúcich pšenicu a môže viesť k anafylaxii.

Predpokladá sa, že prítomnosť súvisiacich symptómov mimo gastrointestinálneho traktu je znakom NCGS. Ak sú príznaky obmedzené na tráviace ťažkosti, môže dôjsť k prekrývaniu s alergiou na pšenicu, syndrómom dráždivého čreva (IBS) a intoleranciou na FODMAP.

IgG protilátky proti deamidovanému gliadínu

Aj keď doteraz nebol identifikovaný žiadny biomarker, predchádzajúce štúdie uviedli, že približne 50% pacientov s podozrením na neceliakálnu gluténovú intoleranciu malo pozitívne protilátky proti gliadínu (AGA) triedy IgG.

Aj keď sa korelácia medzi AGA IgG a NCGS vo väčšine štúdií ukázala ako štatisticky významná, zdá sa, že AGA IgG nie je diagnostickej postačujúca. Tieto protilátky totiž nie sú špecifické len pre NCGS, ale vyskytujú sa tiež u celiakie (80-90%), autoimunitných poruchách pečene (21,5%), chorobách spojivového tkaniva (9%) a IBS (20%), ako aj u zdravých ľudí (kontrolná skupina -8%).

Zistenie IgG protilátok proti gliadínu u pacientov s predpokladanou citlivosťou na glutén sa však považuje za prvok podporujúci túto diagnózu:

„U pacientov s príznakmi, ktoré naznačujú NCGS, a s pozitívnymi IgG AGA spolu s negatívnymi anti-tTG, EMA a anti-deamidovanými gliadínovými peptidmi (DGP), sa môže predpokladať diagnóza NCGS.“

Hodnoty výsledkov IgG protikátok proti gliadínu

 • Negatívna hodnota < 13 U/ml
 • Hraničná hodnota 13 – 15 U/ml
 • Pozitívna hodnota > 15 U/ml

Nový výskum na identifikáciu spoľahlivých biomarkerov

Nový výskum gluténovej intolerancie sa zameriava najmä na identifikáciu spoľahlivých biomarkerov.

Nedávna štúdia z konca roka 2019 skúmala hladinu expresie vybraných miRNA u novo diagnostikovaných pacientov s citlivosťou na pšenicu bez celiakie a zistila, že niekoľko miRNA bolo zvýšených v črevnej sliznici v porovnaní s kontrolnou vzorkou. Ide o prvú štúdiu svojho druhu a mohla by viesť k spôsobu diagnostikovania citlivosti NCGS pomocou jednoduchého biomarkeru.

O niečo novšia štúdia z februára 2020 zase odhalila zvýšené hladiny zonulínu. Zonulín sa viaže na špecifické receptory na povrchu črevného epitelu a spúšťa kaskádu biochemických reakcií, ktoré zvyšujú priepustnosť tenkého čreva, v dôsledku čoho ním prechádzajú cudzorodé látky, ktoré stimulujú imunitný systém. Štúdia došla k záveru, že zonulín možno považovať za diagnostický biomarker v NCGS.

Uvidíme teda, či sa v dohľadnom čase dočkáme nového spoľahlivého biomarkeru.

Dôležitosť vylúčenia celiakie a alergie na pšenicu

Ľudia s citlivosťou na lepok sa obvykle ocitnú bez diagnózy uznanej odborníkmi, v dôsledku čoho im chýba primeraná lekárska starostlivosť a liečba. Väčšina z týchto ľudí má dlhú históriu zdravotných ťažkostí a neúspešných konzultácií s mnohými lekármi, a to je dôvod, prečo mnohí z nich sa uchyľujú k bezlepkovej diéte a samodiagnostike.

Avšak, vylúčenie celiakie je v týchto prípadoch mimoriadne dôležité, pretože črevo trpí poškodením pri každej konzumácii lepku. Títo ľudia by nikdy nemali jesť lepok ani zdieľať hrnce a panvice s členmi rodiny, ktorí jedia lepok. Takáto disciplína môže byť ťažká bez konkrétnej diagnózy.

Okrem toho, pri celiakii môže bezgluténové výrobky preplácať poisťovňa.

Na druhej strane, ktorí veria, že majú NCGS, by mohli mať alergiu na pšenicu, čo by znamenalo, že by mohli jesť raž a jačmeň, ale nemohli piť šťavu z pšeničnej trávy, ako ľudia s celiakiou.

Bezlepková diéta

Po vylúčení celiakie a alergie na pšenicu je ďalším krokom zahájenie prísnej bezlepkovej stravy.

Symptómy sa môžu zlepšiť alebo úplne zmiznúť v horizonte od niekoľkých dní až týždňov od začiatku diéty, to však môže byť spôsobené aj placebo efektom. IgG AGA výrazne klesá v priebehu 6 mesiacov. K regenerácii tráviaceho traktu dochádza zväčša v horiznotne 3-6 mesiacov, no v niektorých prípadoch môže trvať až rok.

Regenerácia nervového systému je však pomalá a niekedy neúplná.
Smrť neurónov v mozočku pri ataxii je výsledkom expozície gluténu a je nevratná. Včasná liečba prísnou stravou bez gluténu môže zlepšiť príznaky ataxie a zabrániť jej progresii. Ak je demencia v pokročilej miere, strava nemáva priaznivý účinok. Zdá sa, že kortikálny myoklonus je rezistentný na liečbu bezlepkovej diéty a imunosupresie.

Diétu je potrebné dodržiavať striktne, rovnako ako pri celiakii. Úroveň krížovej kontaminácie gluténom (na obale potravín môžete vidieť nápis ako “môže obsahovať stopy lepku alebo gluténu”) tolerovaný ľuďmi s NCGS nie je jasný, existujú však dôkazy, že sa môžu prejaviť symptómami (napr. reaktivovať poruchy pohybu čriev) aj po konzumácii malého množstva gluténu. Zdá sa, že časť ľudí s neuropatiou alebo ataxiou súvisiacou s gluténom nie je schopná tolerovať ani stopy gluténu povolené vo väčšine potravín označených ako „bezgluténové“.

Ako dlho budem musieť držať bezlepkovú diétu, ak mám gluténovú intoleraciu?

Zatiaľ čo celiakia vyžaduje dodržiavanie prísnej celoživotnej bezlepkovej stravy, zatiaľ nie je známe, či je neceliakálna gluténová intolerancia trvalým alebo prechodným ochorením. Výsledky štúdie z roku 2017 však naznačujú, že môže byť chronickým ochorením, rovnako ako je to v prípade celiakie. Môže sa vykonať pokus so znovuzavedením lepku, aby sa pozorovala reakcia po 1-2 rokoch prísnej bezlepkovej diéty.

Pretrvávajúce ťažkosti

Približne jedna tretina pacientov s NCGS má príznaky aj napriek vylúčeniu lepku. Okrem možnej diagnostickej chyby existuje aj niekoľko možných vysvetlení.

 • Jedným z dôvodov je zlé dodržiavanie bezlepkovej stravy, či už dobrovoľné alebo nedobrovoľné. Môže dôjsť ku konzumácii lepku vo forme krížovej kontaminácie alebo potravín obsahujúcich skryté zdroje.
 • Istá podskupina nemusí zaznamenať zlepšenie pri konzumácii komerčne dostupných spracovaných výrobkov bez lepku, pretože tieto výrobky môžu byť bohaté na konzervačné látky a prísady, ako sú siričitany, glutamáty, dusičnany a benzoáty, ktoré môžu tiež zohrávať úlohu pri vyvolaní funkčných gastrointestinálnych symptómov.
 • Navyše ľudia s NCGS môžu často vykazovať alergie sprostredkované IgE na jednu alebo viac potravín. Odhaduje sa, že približne 35% trpí inými potravinovými neznášanlivosťami, najmä intoleranciou laktózy.
 • V niektorých prípadoch je zmiernenie gastrointestinálnych príznakov bezlepkovou diétou iba čiastočné a je potrebné aby pacient prešiel na stravu s nízkym obsahom FODMAP (fermentovateľné oligo-, di- a monosacharidy a polyoly) – určitý typ sacharidov vrátane pšenice, šošovice a húb, ktoré môžu v čreve potenciálne fermentovať, čo spôsobuje niektorým ľuďom zažívacie ťažkosti.

Výživové doplnky, ktoré zvážte, ak vás trápi gluténová intolerancia

Poznámka: Neexistujú dostatočné údaje z klinického výskumu, ktoré by definitívne preukázali, že tieto prírodné produkty sú účinné pri zmierňovaní príznakov po náhodnom požití lepku, ale považujú sa za relatívne bezpečné a s nízkym rizikom.

 • Pitie veľkého množstva tekutín zlepšuje trávenie, pomáha prepláchnuť systém a zlepšuje hydratáciu (najmä pri zvracaní a hnačkách).
 • Užívanie tráviacich enzýmov pomáha telu účinne odbúravať živiny (vrátane lepku), ale pri liečbe citlivosti na lepok sa nepreukázalo. Amy Meyersová navrhuje: „Určite si vezmite enzým, ktorý obsahuje dipeptidylpeptidázu (DPP-IV), ktorá špecificky pomáha štiepiť lepok.“
 • Užívanie aktívneho uhlia viaže toxíny, znižuje plynatosť a nadúvanie.
 • Čaje (mäta pieporná, harmančekový alebo zázvorový čaj) pomáhajú znižovať nevoľnosť a udržuje hydratáciu.
 • Užívanie doplnkov omega-3 mastných kyselín, ako je rybí olej, ľan a chia, pomáha zmierniť zápal v tráviacom trakte.
 • Užívanie extra probiotík. Dr Meyers navrhuje zdvojnásobenie probiotík dva týždne po požití lepku.
 • L-glutamínové doplnky sú aminokyseliny, ktoré po poškodení lepkom opravujú a chránia sliznicu žalúdka.
 • Kolagénové doplnky sú bohaté na protizápalové aminokyseliny, ktoré chránia a opravujú výstelku žalúdka a tráviaceho traktu.

Liek na predpis na obzore

Na obzore na liečbu gluténovej intolerancie je nové skúšané liečivo. Nová štúdia zistila, že nový experimentálny liek môže blokovať nežiaduce príznaky, ako je hnačka. Avšak, liek nie je navrhnutý tak, aby sa pravidelne používal na konzumáciu lepku, ale skôr ako núdzová liečba v čase, keď dôjde k náhodnému požitiu. Predtým, ako bude nový liek považovaný za bezpečný a účinný a bude dostupný verejnosti, je potrebných viac štúdií.


Zdroje k článku: Wiki

Autor: Mgr. Jana Šaffa

Jana je zakladateľka portálu e-Terapia.sk so zázemím vo výskume aj výžive. Vedie zdravotnícky tím, ktorý sa venuje poskytovaním individuálnych konzultácií pacientom, ktorí si nevedia dať rady so svojím zdravotným stavom a preferujú komplexný prístup. Odborný tím dopĺňa o pohľad alternatívnej medicíny, najmä ajurvédy a nutričné poradenstvo, ktorým sa venovala v rámci certifikovaného štúdia a pokračuje vo svojom odbornom vzdelávaní aj naďalej. Okrem toho je tiež autorom úspešných kníh e-Terapie.sk: Protizápalová kúra a Zachráňte imunitu sebe aj svojim deťom a vo svojom voľnom čase sa okrem svojej rodiny venuje aj písaniu článkov.