Sme prejedení a podvýživení zároveň

V súčasnosti konzumujeme potraviny s nízkou kvalitou – viac ako kedykoľvek predtým jeme spracované potraviny a potraviny ošetrené pesticídmi, fungicídmi, umelými hnojivami, konzervačnými látkami a chemickými prísadami ako kedykoľvek predtým.

Ľudský organizmus trpí na neustále poškodzovanie nesprávnou výživou, životným štýlom a znečisteným životným prostredím, ktoré kumulatívne ovplyvňujú organizmus a spúšťajú v organizme domino efekt, ktorý stojí za vznikom a progresiou viacerých ochorení.

NEDOSTATOK ŽIVÍN

Nedostatok živín je v súčasnosti celosvetový problém.

Môže byť spôsobený nevyváženou stravou, nedostatkom stravy, samotným ochorením, imunitnou reakciou, liekmi, v dôsledku nadmernej fyzickej alebo sexuálnej aktivity, atď.

Kvalita výživy pritom priamo vplýva na zdravie. Napríklad podvyživené deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou vykazujú pretrvávajúce imunologické poruchy niekoľko mesiacov, dokonca až rokov.

Organizmus si živiny nevie syntetizovať sám a ak ich neprijíma dostatok v strave, môže postupne prejsť od nedostatku živín, cez nerovnováhu v organizme a kumuláciu toxínov až po vznik viacerých ochorení.

Nedostatok živín sa nemusí prejaviť okamžite. Dôsledky môžu byť v niektorých prípadoch zjavné aj o desaťročia neskôr.

OXIDAČNÝ STRES

Strava, ktorá neobsahuje dostatok prirodzene sa vyskytujúcich antioxidantov, ktoré by mohli stabilizovať škodlivé molekuly nazývané voľné radikály, vedie k oxidačnému stresu.

Oxidačný stres je teda nerovnováha medzi voľnými radikálmi a antioxidantmi v tele.

Voľné radikály sú molekuly, ktorým chýba elektrón. Preto hľadajú iné štruktúry, ktorým by mohli chýbajúci elektrón „ukradnúť“.  Z okradnutej molekuly sa tak stane vlastne nový voľný radikál. Takto dochádza k postupnému poškodzovaniu molekúl a tým aj tkanív a orgánov a vzniku zápalu.

Voľné radikály sú v malých množstvách prítomné pri metabolizme (najmä počas metabolizmu kyslíka v bunkách) a prijímame ich aj zo znečisteného prostredia, fajčením, zo škodlivého žiarenia, syntetických liekov, toxických látok a ťažkých kovov, atď.

Preto má organizmus vytvorené ochranné mechanizmy proti oxidácii. Z týchto mechanizmov je v našich silách ovplyvniť najmä prijímanie antioxidantov z potravín rastlinného pôvodu.

CHRONICKÝ ZÁPAL

Vedci tvrdia, že náš imunitný systém reaguje na nezdravú stravu podobne, ako na infekciu – zápalom.

Vedci vo svojej štúdii skúmali myši náchylné na vznik aterosklerózy a kŕmili ich nezdravou stravou. Tento typ stravovania začal meniť expresiu génov už po prvom mesiaci. U myší sa prejavili známky silného zápalu, aké sa prejavujú pri napadnutí organizmu bakteriálnou infekciou.

Nezdravý spôsob stravovania viedol k neočakávanému zvýšeniu počtu niektorých imunitných buniek v krvi myší. V bunkách kostnej drene došlo k „prepnutiu“ génov, čo viedlo k premnoženiu imunitných buniek a zosilnenej odpovedi vrodenej imunity.

Ďalším zaujímavým výsledkom štúdie bol objav bielkoviny nazývanej NLRP3, ktorá v imunitnom systéme rozoznáva nevhodnú stravu rovnakým spôsobom ako škodlivú baktériu a spúšťa zápal.

A čo je ešte horšie, ani po 4 týždňoch konzumácie normálnej potravy nedošlo k návratu vrodenej imunity do pôvodného stavu a mnohé z génov ostali spustené naďalej. Akútny zápal síce utíchol, no následne imunitný systém reagoval silnejším zápalom už na malé podnety.

Tak môže dôjsť k vzniku podprahového zápalu, ktorý presahuje zdravé limity v priestore a čase. Rozširuje sa na ďalšie oblasti tela a nekončí, keď sa problém vyrieši. Práve naopak, spôsobuje sériu deštruktívnych reakcií, ktoré poškodzujú bunky a nakoniec vedú k vývoju rôznych ochorení.

Prepojenie stravy s podprahovým zápalom je omnoho rozsiahlejšie než si väčšina ľudí dokáže predstaviť. Živiny totiž hrajú kľúčovú úlohu pri podpore a boji proti zápalovým procesom. Dôkazy spájajúce živiny so zápalovými procesmi pochádzajú z laboratórnych, klinických aj epidemiologických štúdií.

ZMENA AKTIVITY GÉNOV SÚVISIACICH S OCHORENIAMI

Je pravda, že vplyv genetiky na imunitný systém je veľký. Podľa najnovšieho výskumu takmer 3/4 imunitných znakov sú ovplyvnené génmi. Výskumníci napríklad zistili, že adaptívne imunitné znaky sú väčšinou ovplyvnené genetikou.

To ale neznamená, že sme odkázaní len na to, čo sme dostali do vienka pri narodení. V skutočnosti máme veľkú kontrolu nad svojím zdravím a svojou budúcnosťou.

„Iba 5% mutácií génov súvisiacich s ochoreniami je plne deterministických, zatiaľ čo 95% môže byť ovplyvnených stravou, správaním a prostredím. Štúdie ukázali, že pozitívne zmeny životného štýlu menia 4 až 5 tisíc rôznych génových aktivít.“

Super Genes: Unlock the Astonishing Power of Your DNA for Optimum Health and Well-Being.

EPIGENETIKA

Možnosťami ovplyvňovania genetiky sa zaoberá nová vetva genetiky – epigenetika, ktorá je považovaná za najdôležitejší biologický objav od DNA. Až donedávna sa totiž verilo, že neexistuje žiadna možnosť zmeniť gény.

Zistenie, že gény sa zapínajú a vypínajú a vplývajú na nás vo väčšej alebo menšej miere v závislosti od faktorov životného štýlu, je považovaný za prelomový a umožnil rozvoj tejto novej oblasti.

Epigenetika sa zaoberá štúdiom procesov, ktoré menia aktivitu génu bez zmeny sekvencie DNA.

Oblasť epigenetiky je v plienkach, ale zatiaľ dôkazy ukazujú, že existuje mnoho základných faktorov životného štýlu, ktoré môžu zmeniť expresiu génov.

Čo je ešte dôležitejšie je, že spôsob, akým žijeme ovplyvňuje nielen naše zdravie, ale aj gény, ktoré odovzdávame deťom.

POHĽAD AJURVÉDSKEJ MEDICÍNY NA ZDRAVIE

Dôležitosť spôsobu života už dávno zdôrazňuje okrem epigenetiky a nových vedeckých štúdií aj alternatívna medicína, ktorá pristupuje k ochoreniam z komplexného pohľadu na celého človeka.

V prípade zájmu o pomoc pri liečbe vašich zdravotných problémov si môžete zvoliť niektorú z našich služieb:

Ak máte otázku súvisiacu s uvedenými informáciami prípadne ste nenašli hľadané odpovede, radi na ňu odpovieme. Prosím prejdite do našej bezplatnej online Poradne.

Ak máte záujem o celostný pohľad pre komplexné riešenie vášho zdravotného stavu, prosím prejdite na službu Celostná terapia na mieru.

Podľa ajurvédskej medicíny môžeme všetci žiť dlhý a zdravý život, pokiaľ dbáme na tri hlavné piliere: strava, spánok a sex.

Ich cieľom je harmonizácia človeka s prírodou a udržanie  vyváženého stavu troch hlavných energií – dóš (vata, pitta a kappa), ktoré vyplývajú z piatich prvkov starovekej filozofie (oheň, voda, vzduch, zem a vesmír). Zdravie alebo choroba závisí od ich vyváženosti v organizme, nakoľko ovplyvňujú ďalšie aspekty zdravia. Medzi ne patrí napríklad schopnosť plne metabolizovať všetky aspekty života a tým vytvárať základnú energiu pre telo a myseľ (ojas) a efektívne odstraňovať odpadové materiály.

Avšak kvôli opakovaným diétnym chybám a zlému životnému štýlu, genetickej predispozícii, prípadne ďalším faktorom, ktoré regulujú vnútornú harmóniu, dochádza k akumulácii a šíreniu toxínov (amy).

Keď sa ama hromadí v tele, blokuje tok energie, informácií a výživy v celom organizme. Ajurvéda považuje toto hromadenie toxínov za základnú príčinu všetkých chorôb a tvrdí, že ani mocný liek nedokáže byť účinný, ak spomínané piliere zdravia nie sú dostatočne silné a pevné.

Vložiť komentár