Hrozí mi cukrovka?

Cukrovka alebo diabetes mellitus (DM) je komplexné metabolické ochorenie charakterizované chronicky zvýšenou hladinou cukru v krvi (hyperglykémiou), ktorá je spôsobená buď poruchou vylučovania a/alebo účinku inzulínu.

DM je spojený primárne s poruchou metabolizmu sacharidov a sekundárne s poruchou metabolizmu tukov, bielkovín a minerálov spolu s poruchou hospodárenia s vodou.

Zvýšená hladina cukru spolu s narušenými metabolickými procesmi vedú k vývoju ďalších zdravotných komplikáciíí.

V súčasnosti má podľa odhadov 1 z 10 ľudí cukrovku. Avšak podľa odhadov bude mať pri súčasnom tempe cukrovku v roku 2025 1 z 3 ľudí!

TYPY CUKROVKY

Cukrovka – diabetes mellitus 1. typu (DM1)

Diabetes mellitus 1. typu je autoimunitné ochorenie, pri ktorom imunitný systém jedinca zničil β-bunky pankreasu, ktoré produkujú inzulín – hormón, ktorý znižuje hladinu glukózy (cukru) v krvi tým, že reguluje vstup glukózy do buniek.

Tento proces je pomerne dlhý. Ľudia môžu mať v krvi mnoho rokov protilátky, ktoré signalizujú poškodenie beta buniek bez toho, aby sa vyvíjal diabetes.

DM1 predstavuje 5 až 10% všetkých diagnostikovaných prípadov diabetu a neobchádza ani najmenšie deti.

U ľudí sa cukrovka podchytí v skorom bezpríznakovom štádiu iba náhodne. Väčšinou sa diagnostikuje až s typickými príznakmi, ktoré sa prejavia až vtedy, keď je už zničených cca 80 % β-buniek pankreasu.

Cukrovka – diabetes mellitus 2. typu (DM2)

Diabetes mellitus 2. typu je na rozdiel od DM1 charakterizovaný porušením sekrécie inzulínu a vzniku inzulínovej rezistencie.

DM2 predstavuje približne 90 až 95 % prípadov a je častejší u ľudí vo veku nad 40 rokov, ktorí sú obézni a neaktívni. 

Pritom dysfunkcia hormónov, ktoré vedú k DM2 je omnoho častejšia, než by ste si mohli myslieť – má ju až 6 ľudí z 10.

Ku spoločným príznakom oboch typov diabetu patria: časté a zároveň výdatné močenie (aj počas noci), nadmerný smäd, značný úbytok na váhe, slabosť, únava, nadmerná chuť do jedla, prítomnosť ketolátok v moči a ketoacidóza.

MODY

K DM2 sa zaraďuje typ diabetu MODY (noninzulíndependentný diabetes mladých). Ide o vzácnu geneticky podmienenú formu cukrovky – je pre ňho typický rodinný výskyt, väčšinou v každej generácii.

Tehotenská cukrovka

Počas tehotenstva dochádza k rôznym metabolickým a hormonálnym zmenám, v dôsledku ktorých môže dôjsť k oslabeniu pôsobenia inzulínu v tele matky a rozvoju tehotenskej cukrovky. 

Zvýšená hladina cukru v krvi má na plod negatívne účinky a môže viesť k opakovaným potratom a oneskorenému rastu. Preto sú všetky ženy počas tehotenstva testované na gestačný diabetes.

RIZIKO CUKROVKY

Ak máte vy alebo váš blízky cukrovku, môžete premýšľať nad tým, či ste mohli cukrovku zdediť, alebo sa obávať, že ochorenie zdedia vaše deti.

Desiatky rokov výskumníci v sekcii Epidemiology and Genetics v Joslin Diabetes Center v Bostone skúmajú výskyt diabetu a dedičných faktorov. A hoci sa už veľa vie o tom, že genetika zvyšuje náchylnosť na rozvoj diabetu, stále existuje ešte mnoho nezodpovedaných otázok.

RIZIKO CUKROVKY 1. TYPU (DM1)

Vznik DM1 je podmienený genetickými a negenetickými faktormi.

Z genetických faktorov má najväčší vplyv komplex génov HLA (histokompatibilitný systém človeka). Tento systém má až 50-percentný podiel na vzniku DM1.

Medzi ostatné predpokladané faktory patria: infekcie, enterovírusy, toxíny, nitráty, nitrity, deficit vitamínu D, vyšší vek matky, obmedzený kontakt s inými deťmi, a iné. Vedci podozrievajú aj faktory životného prostredia a rannú výživu.

Pre priemerného človeka je šanca na rozvoj DM1 vo veku 70 rokov 1 ku 100 (1 percento), ktoré sa nasledovne zvyšuje:

 • Ak má bezprostredný príbuzný (rodič, brat, sestra, syn alebo dcéra) DM1, riziko vzniku DM1 je 10 až 20-násobne vyššie ako riziko všeobecnej populácie;  Vaše riziko môže ísť z 1 na 100 na zhruba 1 z 10 alebo možno vyššie, v závislosti od toho, ktorý člen rodiny má diabetes a kedy ho vyvinul.
 • Ak má jedno dieťa v rodine DM1, jeho súrodenci majú pravdepodobnosť asi 1 ku 10, že sa u nich vyvinie ochorenie do veku 50 rokov.
 • Riziko pre dieťa ak má rodiča s DM1 je nižšie, ak má cukrovku matka – a nie otec. Ak má otec DM1, riziko u jeho detí je asi 1 z 10. Ak je DM1 prítomný u matky, riziko u detí je 1 z 25. Ak majú obaja rodičia DM1, riziko u detí je 30 − 35 %.

Približne 1 zo 7 ľudí s DM1 má stav známy ako polyglandulárny autoimunitný syndróm 2. typu.  Okrem diabetu 1. typu majú títo ľudia ochorenie štítnej žľazy, poruchu funkcie nadobličiek a niekedy aj iné imunitné poruchy.  U detí, ktorých rodičia majú tento syndróm, je riziko rozvoja tohto syndrómu (vrátane DM1) 1 ku 2.

RIZIKO CUKROVKY 2. TYPU (DM2)

DM2 je v populácii omnoho bežnejší ako DM1 – šanca na rozvoj DM2 je 1 ku 9 (11 percent). 

Genetika DM2 je komplexná a je zle pochopená. Zatiaľ čo DM2 môže mať u niektorých pacientov silnú genetickú bázu (niečo menej ako tretina z nich), vývoj diabetu u väčšiny pacientov závisí od účinkov environmentálnych a behaviorálnych faktorov (obezita a sedavý spôsob života). 

Výskyt viacnásobných prípadov v rodine odráža skôr spoločné „rizikové faktory“, ako je strava, obezita a sedavý spôsob života, a neznamená nevyhnutne dedenie diabetu. 

 • Riziko diabetu u súrodenca pacienta s DM2 je približne rovnaké ako riziko vo všeobecnej populácii. 
 • Ak sa u pacienta vyvinula cukrovka napriek tomu, že je chudý, riziko súrodenca je približne dvojnásobné oproti všeobecnému riziku populácie. 
 • Ak má pacient rodiča s DM2, riziko súrodenca je takmer trojnásobné oproti všeobecnému riziku populácie. 
 • Ak majú obaja rodičia DM2, súrodenec má štvornásobné riziko alebo takmer 50% pravdepodobnosť vzniku diabetu.

Prevencia cukrovky

ŽIVOTNÝ ŠTÝL RODINY

Najideálnejším riešením je zmeniť životný štýl celej rodine, nielen jednému členovi rodiny, ktorý trpí diabetom.

Zmenou životného štýlu sa myslí najmä zaradiť do fyzickú aktivitu, strážiť si svoju hmotnosť a začať variť chutne a zdravo – v súlade so stravovacími odporúčaniami pre diabetikov. Diétne odporúčania pre diabetikov sú totožné so zásadami racionálneho stravovania. Preto rovnakú stravu môže s diabetikom konzumovať celá jeho rodina.

Prečítajte si súvisiaci článok: Poradňa: Trápi ma cukrovka 2. typu. Môže mi pomôcť protizápalová strava?

Pohyb je jednoznačne prospešný a dôležitý nielen pre každého diabetika.

PRERUŠOVANÝ PÔST

Prerušovaný pôst je účinný nástroj na udržanie nízkych hladín cukru aj inzulínu v krvi, zlepšenie citlivosti na inzulín, vďaka čomu pomáha predchádzať cukrovke.

Výskumníci z University of Alabama uskutočnili štúdiu s malou skupinou obéznych mužov s prediabetom. Porovnávali formu prerušovaného pôstu, kedy všetky jedlá načasovali do 8-hodinového okna počas dňa (od 7:00 do 15:00), alebo boli rozložené na 12 hodín (medzi 7:00 a 17:00). Obe skupiny si udržali svoju hmotnosť, ale po piatich týždňoch mala 8-hodinová skupina dramaticky nižšie hladiny inzulínu a významne sa u nich zlepšila citlivosť na inzulín, ako aj krvný tlak. Okrem toho sa u nich významne znížila chuť do jedla a neboli hladní.

Buďte však pri prerušovanom pôste obozretní a nepreháňajte to s ním. Aj prerušovaný pôst má svoje riziká a môže viesť ku vzniku rôznych zdravotných problémov. Úplne stačí dodržiavať jedno jednoduché pravidlo: skorá večera (najneskôr do 19. hod.), po ktorej už nebudete nič jesť.

O prírodných možnostiach ako znížiť hladinu cukru v krvi bez liekov sa dočítate v našej príručke, ktorá sa zameriava na možnosti, ako obnoviť citlivosť buniek na inzulín resp. zvrátiť inzulínovú rezistenciu a prediabetes, prípadne aj diabetes 2. typu. Príručka využíva informácie z najnovších vedeckých štúdií a od skúsených lekárov a odborníkov, ktorí sa roky venujú tejto problematike, ako aj rokmi overené alternatívne postupy.

PREVENTÍVNE PREHLIADKY

Choďte príkladom a pravidelne absolvujte preventívne prehliadky u svojho praktického lekára. Súčasťou preventívnych prehliadok by malo byť aj vyšetrenie hladiny cukru v krvi. O to viac ak sa nachádzate v niektorej z nasledovných rizikových skupín:

 • vek nad 45 rokov
 • obezita alebo nadváha
 • vysoký krvný tlak
 • výskyt cukrovky v rodine

STAROSTLIVOŠT O MIKROBIÓM

Mikrobióm ovplyvňuje takmer každý aspekt zdravia.
Prostredníctvom komplexných imunitných mechanizmov sa vplyv jednotlivých mikrobiómov rozširuje na systémy vzdialených orgánov.
Okrem toho, jednotlivé mikrobiómy plnia mnoho zdraviu prospešných funkcií, najmä ochrana pred infekciou, budovanie imunity, ako aj rôzne lokálne funkcie.

Nedostatok rôznorodosti baktérií v črevnom mikrobióme sa podieľa na nedostatočnom vývine imunitného systému a vybudovaní imunitnej tolerancie, čo vedie k tomu, že náchylnosti na celý rad ochorení.

Medzi nimi sú rôzne autoimunitné ochorenia (medzi ktoré patrí aj cukrovka 1. typu), ako aj metabolické poruchy (ako cukrovka 2. typu, obezita a metabolický syndróm).

Čo ešte môžem urobiť preto, aby moje dieťa nedostalo cukrovku?

NUTRIČNÉ PROGRAMOVANIE

Prvých tisíc dní života – čas medzi počatím a druhými narodeninami – je jedinečným obdobím príležitosti na formovanie celoživotného zdravia.

Nutričné programovanie je proces, prostredníctvom ktorého zmena kvality alebo množstva živín počas tehotenstva má trvalé účinky na vyvíjajúci sa plod.

 • Dôkazy potvrdzujú, že nerovnováha živín v tehotenstve môže programovať dieťa na rozvoj ochorení neskôr v živote.
 • Dlhodobé dojčenie je menej časté u detí, u ktorých sa vyvinula cukrovka 1. typu.  Zatiaľ čo niektoré štúdie poukazujú na vystavenie sa kravskému mlieku.  Ak chcete byť obozretní, matky dojčiat s vysokým rizikom vzniku cukrovky by mali dojčiť čo najdlhšie a kravské mlieko dávať deťom len s mierou po odstavení.

PRISTUPUJTE K OČKOVANIU OBOZRETNE

V roku 1994 vydali Stratton a spolupracovníci prvú správu o príčinnej súvislosti medzi niekoľkými očkovacími látkami (napríklad proti záškrtu, tetanu, detskej obrne) a autoimunitnými poruchami(napr. Syndróm Guillain-Barre, diabetes typu 1 a roztrúsená skleróza). Odvtedy už mnohé štúdie poukázali na výskyt rôznych neurologických porúch (syndróm Guillain Barre, roztrúsenej sklerózy) a autoimunitných nežiaducich účinkov (erythematosus, diabetes mellitus, artritída) po jednorazových alebo kombinovaných vakcínach.

Na základe toho by som rada odporučila rodičom, ktorých deti majú zvýšené riziko týchto ochorení (v rodine sa objavilo neurologické alebo autoimunitné ochorenie), aby k očkovaniu pristupovali opatrne a dodržiavali odporúčania pre bezpečné očkovanie.

O tom čo všetko vplýva na imunitný systém a aké možnosti jeho ovplyvňovania máte sa dozviete v našej príručke: Zachráňte imunitu sebe aj svojim deťom.

Pomoc blízkym s cukrovkou

Život s diabetom nie je ľahký.  Na úspešné zvládnutie cukrovky je potrebné, aby väčšina diabetikov urobila zásadné zmeny svojho životného štýlu. Diabetik sa musí naučiť monitorovať a kontrolovať hladiny cukru v krvi, čo môže trvať určitý čas a hrozba vážnych zdravotných problémov nikdy nezmizne. Diabetici môžu čeliť mnohým komplikáciám a môžu byť náchylnejší k depresii a stresu.

 Z tohto dôvodu môže osoba, ktorá má diabetes, potrebovať pomoc a podporu svojej rodiny.

Vzdelávanie je kľúčom k pomoci ľuďom s diabetom. Zistite si čo najviac informácií, pretože čím viac rozumiete tejto chorobe, tým viac môžete pomôcť. Najdôležitejšie je, aby ste boli pripravený okamžite pomôcť v prípade akútnych komplikácií diabetu – hypoglykémia a hyperglykémia.

Budúcnosť liečby cukrovky

V diabetológii každoročne dochádza k obrovskému technickému pokroku.

„Máme možnosť transkutánneho monitoringu glykémií, máme k dispozícii glukózové senzory, nové typy inzulínov, glukometrov, inzulínových púmp, ale stále nevieme predísť vzniku diabetu ani nevieme oddialiť jeho nástup. Vieme ho liečiť, ale stále nie vyliečiť. Transplantácia B buniek alebo inzulínová pumpa, ktorá samostatne na základe záznamov z glukózového senzora dávkuje inzulín, sú ešte stále v procese klinického skúšania.“

V prípade zájmu o pomoc pri liečbe vašich zdravotných problémov si môžete zvoliť niektorú z našich služieb:

Ak máte otázku súvisiacu s uvedenými informáciami prípadne ste nenašli hľadané odpovede, radi na ňu odpovieme. Prosím prejdite do našej bezplatnej online Poradne.

Ak máte záujem o celostný pohľad pre komplexné riešenie vášho zdravotného stavu, prosím prejdite na službu Celostná terapia na mieru.


Zdroje k článku:
https://www.joslin.org/info/genetics_and_diabetes.html
http://www.solen.sk/pdf/8782cf5acff5c75d8e2ed52bd6757216.pdf
https://www.alphamedical.sk/casopis-invitro/diabetes-mellitus-1-typu
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5754518/

Vložiť komentár