Ktorý test na potravinové intolerancie (citlivosti) je najlepší?

Nežiadúce reakcie na potraviny sú v súčasnosti pomerne bežné a môžu (ale nemusia) zahŕňať rôznym spôsobom narušené fungovanie imunitného systému. Na diagnostiku niektorých z nich sú k dispozícii pomerne spoľahlivé testy (napríklad alergie, celiakia, laktózová či histamínová intolerancia), no pri iných je diagnostika v súčasnosti skutočne náročná. Do tejto kategórie patrí aj citlivosť na potraviny (laicky nesprávne nazývaná ako potravinová intolerancia). K dispozícii je na trhu síce množstvo testov na „potravinové intolerancie“, no ich vypovedateľná hodnota je otázna. Poďme sa pozrieť na to, ktoré testy stoja za zváženie a ktorých výsledok je spoľahlivý asi ako veštecká guľa?

Prosím prečítajte si náš článok: Nežiadúce reakcie na potraviny, ktorý vám pomôže sa lepšie zorientovať v tom, aké typy reakcií na potraviny existujú a aké sú medzi nimi rozdiely

Eliminačná diéta

Zlatým štandardom pre identifikáciu nežiadúcich reakcií na potraviny je eliminačná diéta, v rámci ktorej na určité obdobie (zväčša 2-8 týždňov) vylúčite potraviny, ktoré vám môžu spôsobovať problémy. Rozsah vylúčených potravín sa líši v závislosti od závažnosti symptómov, predpokladanej diagnózy, ale aj od konkrétneho odborníka. Vylúčenie potravín by malo vyústiť do odstránenia ťažkostí.

Po eliminačnej fáze nasleduje „orálna expozícia“ – konzumácia vylúčených potravín (jedna po druhej s určitým časovým odstupom), aby sa určila reakcia organizmu – v ideálnom prípade bez toho, aby ste vedeli, čo sa testuje.

Eliminačná diéta si vyžaduje obetavosť a odhodlanie, ako aj starostlivé vedenie záznamov. Musíte poznať prísady všetkého, čo jete. Najlepšie je postupovať eliminačnú diétu pod odborným dohľadom.

Upozornenie: Dôležité je, že by ste sa nikdy nemali pokúšať o opätovné zavedenie jedla sami, ak máte alergiu, alebo podozrenie na ňu.

Bunkové testy citlivosti (hovor. intolerancie)

Bunkové testy citlivosti na potraviny sa začali cytotoxickým testom popularizovaným v 50. rokoch 20. storočia. Tento test však bol v roku 1985 zakázaný niekoľkými štátmi z dôvodu problémov s jeho presnosťou.

Imunológovia odvtedy vylepšili a automatizovali testovaciu technológiu a k dispozícii sú dva krvné testy založené na bunkách: MRT a ALCAT.

Názory na tieto testy sa medzi odborníkmi líšia. Využívajú v niektorých ambulanciách, ktoré sa venujú výžive, obezite a dietológii. Prax totiž ukázala, že u pacientov, ktorí upravili jedálniček podľa výsledkov týchto testov, došlo k zmene zdravotného stavu k lepšiemu. Z pohľadu vedeckých dôkazov o ich spoľahlivosti sú však štúdie týchto testov obmedzené.

Test na uvoľnenie mediátora (MRT)

MRT test skúma reakciu bielych krviniek po vystavení potravinovému antigénu.

Keď sa vaše biele bunky po vystavení pôsobeniu potravinového antigénu zmršťujú, naznačuje to, že uvoľnili chemické mediátory, ako je histamín a leukotriény, ktoré by mohli vyvolávať príznaky.

Strava založená na vašich výsledkoch MRT sa nazýva LEAP (Lifestyle Eating and Performance) a riadi ju zdravotnícky personál (napríklad dietológovia), vyškolený v teste a jeho interpretácii.

Test na bunkové protilátky proti leukocytom (ALCAT)

Test ALCAT je predchodcom testu MRT, ale veľa lekárov a laboratórií ho stále ponúka.

Tento test meria iba zmeny vo veľkosti bielych krviniek (nie zmeny v pomere tuhých látok k tekutine ako MRT), keď sú vystavené jednotlivým potravinovým antigénom, čo môže znížiť presnosť testu.

Testy potravinovej intolerancie na báze protilátok IgG

Testy citlivosti (hovor. intolerancie) potravín založené na protilátkach merajú vašu produkciu protilátok imunoglobulínu G (IgG) v potravinách.

Mnohí odborníci tieto testy ľuďom neodporúčajú, pretože protilátky IgG proti potravinám môžu jednoducho ukázať, že boli potravinám vystavení a v niektorých prípadoch môžu tieto protilátky naopak chrániť pred alergickými reakciami na potraviny.

Iní vedci však tvrdia, že nie je normálne mať vysokú hladinu protilátok IgG proti potravinám.

Prečítajte si viac v našom článku: Pravda/Lož: IgG testy na potravinové intolerancie

Biorezonancia resp. elektrodermálny skríning (prístroj Oberon a podobne)

Niektorí alternatívni lekári môžu využívajú aj iné testy na kontrolu citlivosti (hovor. intolerancie) na potraviny. Medzi najbežnejšie patrí najmä biorezonancia alebo iný typ elektrodermálneho skríningu.

Tento test meria zmeny elektrickej aktivity pokožky v akupunktúrnych miestach, keď sú prítomné s rôzne potravinové antigény. Pacient pri teste držíte mosadznú trubicu (elektródu) v jednej ruke. Trubica je pripojená k počítaču, ktorý obsahuje digitalizované frekvencie jednotlivých potravín. Praktizujúci pritlačí sondu pripojenú k počítaču na konkrétny bod v druhej ruke. Na základe elektrického odporu pokožky pri digitálnej výzve pri každom jedle sa vygeneruje číselný údaj, ktorý zodpovedá stupňu reakcie na jedlo.

Žiadne štúdie nehodnotili túto techniku na testovanie potravinovej citlivosti (hovor. intolerancie), no prebehlo zopár štúdií na potravinové alergie, ktoré preukázali jej nepoužiteľnosť, keďže nebola schopná alergie detekovať. Prehľad diagnostických metód pre alergie klasifikoval elektrodermálne testovanie medzi alternatívnymi metódami, ktoré „nemajú preukázaný prínos a môžu ohroziť pacientov nesprávnou diagnózou“.

Bohužiaľ k týmto metódam sa uchyľujú ľudia, ktorí neboli schopní vyriešiť svoj zdravotný stav pomocou medicíny, a preto sa uchyľujú k technikám, ktoré „môžu fungovať“. No pravdou je, že ich výpovedná hodnota sa dá porovnať skôr s návštevou veštkyne.

V prípade zájmu o pomoc pri liečbe vašich zdravotných problémov si môžete zvoliť niektorú z našich služieb:

Ak máte otázku súvisiacu s uvedenými informáciami prípadne ste nenašli hľadané odpovede, radi na ňu odpovieme. Prosím prejdite do našej bezplatnej online Poradne.

Ak máte záujem o celostný pohľad pre komplexné riešenie vášho zdravotného stavu, prosím prejdite na službu Celostná terapia na mieru.


https://www.healthline.com/nutrition/food-sensitivity-test#other-tests

Vložiť komentár